Difference between revisions of "Template:Real People"

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
 
(28 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 7: Line 7:
 
|group1style= background: #6100a5; {{roundytl|20px}}
 
|group1style= background: #6100a5; {{roundytl|20px}}
 
|group1    ={{color|white|'''Directors'''}}</span>
 
|group1    ={{color|white|'''Directors'''}}</span>
|list1      =[[Willis O'Brien]] • [[Ishiro Honda]] • [[Eiji Tsuburaya]] • [[Motoyoshi Oda]] • [[Noriaki Yuasa]] • [[Jun Fukuda]] • [[Sadamasa Arikawa]] • [[Teruyoshi Nakano]] • [[Yoshimitsu Banno]] • [[Koji Hashimoto]] • [[Kazuki Omori]] • [[Koichi Kawakita]] • [[Takao Okawara]] • [[Kensho Yamashita]] • [[Shusuke Kaneko]] • [[Shinji Higuchi]] • [[Tomo Haraguchi]] • [[Okihiro Yoneda]] • [[Roland Emmerich]] • [[Kenji Suzuki]] • [[Masaaki Tezuka]] • [[Makoto Kamiya]] • [[Yuichi Kikuchi]] • [[Ryuhei Kitamura]] • [[Kiyotaka Taguchi‎‎]] • [[Gareth Edwards]] • [[Hideaki Anno]] • [[Jordan Vogt-Roberts]] • [[Kobun Shizuno]] • [[Hiroyuki Seshita]] • [[Michael Dougherty]] • [[Adam Wingard]]
+
|list1      =[[Willis O'Brien]] • [[Ishiro Honda]] • [[Motoyoshi Oda]] • [[Noriaki Yuasa]] • [[Jun Fukuda]] • [[Sadamasa Arikawa]] • [[Teruyoshi Nakano]] • [[Koji Hashimoto]] • [[Yoshimitsu Banno]] • [[Fuminori Ohashi]] • [[Kazuki Omori]] • [[Koichi Kawakita]] • [[Takao Okawara]] • [[Kensho Yamashita]] • [[Shusuke Kaneko]] • [[Shinji Higuchi]] • [[Tomo Haraguchi]] • [[Okihiro Yoneda]] • [[Roland Emmerich]] • [[Kenji Suzuki]] • [[Masaaki Tezuka]] • [[Makoto Kamiya]] • [[Yuichi Kikuchi]] • [[Ryuhei Kitamura]] • [[Kiyotaka Taguchi‎‎]] • [[Shinpei Hayashiya]] • [[Gareth Edwards]] • [[Hideaki Anno]] • [[Jordan Vogt-Roberts]] • [[Kobun Shizuno]] • [[Hiroyuki Seshita]] • [[Michael Dougherty]] • [[Adam Wingard]]
  
 
|group2style= background: #6100a5
 
|group2style= background: #6100a5
 
|group2    ={{color|white|'''Producers'''}}</span>
 
|group2    ={{color|white|'''Producers'''}}</span>
|list2      =[[Tomoyuki Tanaka]] • [[Fumio Tanaka]] • [[Shogo Tomiyama]] • [[Dean Devlin]] • [[J.J. Abrams]] • [[Thomas Tull]] • [[Jon Jashni]] • [[Mary Parent]] • [[Brian Rogers]] • [[Yoshimitsu Banno]] • [[Eric McLeod]]
+
|list2      =[[Tomoyuki Tanaka]] • [[Eiji Tsuburaya]] •[[Takeo Kita]] • [[Fumio Tanaka]] • [[Shogo Tomiyama]] • [[Shinpei Hayashiya]] • [[Dean Devlin]] • [[J.J. Abrams]] • [[Thomas Tull]] • [[Jon Jashni]] • [[Mary Parent]] • [[Brian Rogers]] • [[Yoshimitsu Banno]] • [[Eric McLeod]]
  
 
|group3style= background: #6100a5
 
|group3style= background: #6100a5
 
|group3    ={{color|white|'''Writers'''}}</span>
 
|group3    ={{color|white|'''Writers'''}}</span>
|list3      =[[Takeo Murata]] • [[Shinichi Sekizawa]] • [[Ken Kuronuma]] • [[Takeshi Kimura]] • [[Hideo Unagami]] • [[Nisan Takahashi]] • [[Yukiko Takayama]] • [[Kazuki Omori]] • [[Tomo Haraguchi]] • [[Wataru Mimura]] • [[Kazunori Ito]] • [[Dean Devlin]] • [[Roland Emmerich]] • [[Masahiro Yokotani]] • [[Matthew Costello]] • [[Max Borenstein]] • [[Hideaki Anno]] • [[Gen Urobuchi]] • [[Michael Dougherty]]
+
|list3      =[[Shigeru Kayama]] • [[Takeo Murata]] • [[Shinichi Sekizawa]] • [[Ken Kuronuma]] • [[Takeshi Kimura]] • [[Hideo Unagami]] • [[Nisan Takahashi]] • [[Hiroyasu Yamaura]] • [[Yukiko Takayama]] • [[Kazuki Omori]] • [[Tomo Haraguchi]] • [[Wataru Mimura]] • [[Terry Rossio]] • [[Kazunori Ito]] • [[Shinpei Hayashiya]] • [[Dean Devlin]] • [[Roland Emmerich]] • [[Masahiro Yokotani]] • [[Matthew Costello]] • [[Max Borenstein]] • [[Hideaki Anno]] • [[Gen Urobuchi]] • [[Michael Dougherty]] • [[Zach Shields]]
  
 
|group4style= background: #6100a5
 
|group4style= background: #6100a5
 
|group4    ={{color|white|'''Composers/Musicians'''}}</span>
 
|group4    ={{color|white|'''Composers/Musicians'''}}</span>
|list4      =[[Akira Ifukube]] • [[Masaru Sato]] • [[Kunio Miyauchi]] • [[Yuji Koseki]] • [[Riichiro Manabe]] • [[Takayuki Hattori]] • [[Michiru Oshima]] • [[Kow Otani]] • [[Alexandre Desplat]] • [[Shiro Sagisu]] • [[Bear McCreary]] • [[XAI]]
+
|list4      =[[Akira Ifukube]] • [[Masaru Sato]] • [[Kunio Miyauchi]] • [[Yuji Koseki]] • [[Riichiro Manabe]] • [[Masato Shimon]] • [[Takayuki Hattori]] • [[Michiru Oshima]] • [[Kow Otani]] • [[Alexandre Desplat]] • [[Shiro Sagisu]] • [[Bear McCreary]] • [[XAI]]
  
 
|group5style= background: #6100a5
 
|group5style= background: #6100a5
 
|group5    ={{color|white|'''Actors'''}}</span>
 
|group5    ={{color|white|'''Actors'''}}</span>
|list5      =[[Akira Takarada]] • [[Akihiko Hirata]] • [[Momoko Kochi]] • [[Takashi Shimura]] • [[Masaki Shinohara]] • [[Koji Uruki]] • [[Haruo Suzuki]] • [[Raymond Burr]] • [[Hiroshi Koizumi]] • [[Yoshio Tsuchiya]] • [[Shoichi Hirose]] • [[Kenji Sahara]] • [[Yoshibumi Tajima]] • [[Hisaya Ito]] • [[Hideo Unagami]] • [[Frankie Sakai]] • [[Kojiro Hongo]] • [[Andrew Hughes]] • [[Akira Kubo]] • [[Tadao Takashima]] • [[Yuriko Hoshi]] • [[Hideyo Amamoto]] • [[Kumi Mizuno]] • [[Susumu Kurobe]] • [[Toru Ibuki]] • [[Nick Adams]] • [[Koji Furuhata]] • [[Yukiko Kobayashi]] • [[Tomonori Yazaki]] • [[Katsuhiko Sasaki]] • [[Shin Kishida]] • [[Goro Mutsumi]] • [[Daigo Kusano]] • [[Jiro Dan]] • [[Chico Lourant|Arthur "Chico" Lourant]] • [[Bin Furuya]] • [[Maimi Okuwa]] • [[Kaori Aizawa]] • [[Fuyuki Murakami]] • [[Kenichiro Shimamura]] • [[Seiji Onaka]] • [[Yasuko Sawaguchi]] • [[Shin Takuma]] • [[Megumi Odaka]] • [[Toru Minegishi]] • [[Koichi Ueda]] • [[Takehiro Murata]] • [[Akira Nakao]] • [[Masahiro Takashima]] • [[Shinobu Nakayama]] • [[Asuka Shimizu]] • [[Ren Matsuzawa]] • [[Yoshiko Tanaka]] • [[Miwa Sasaki]] • [[Yukijiro Hotaru]] • [[Shiro Sano]] • [[Jun Kunimura]] • [[Hiroki Hasegawa]] • [[Shelley Sweeney]] • [[Don Messick]] • [[Peter Cullen]] • [[Frank Welker]] • [[Al Sapienza]] • [[Andy Serkis]] • [[Kyle Chandler]] • [[Aaron Taylor-Johnson]] • [[Ken Watanabe]] • [[Elizabeth Olsen]] • [[Juliette Binoche]] • [[Sally Hawkins]] • [[David Strathairn]] • [[Bryan Cranston]] • [[Carson Bolde]] • [[CJ Adams]] • [[Tom Hiddleston]] • [[Samuel L. Jackson]] • [[John Goodman]] • [[Brie Larson]] • [[Jing Tian]] • [[John C. Reilly]] • [[Corey Hawkins]] • [[Jason Mitchell]] • [[Kenyu Horiuchi]] • [[Kenta Miyake]] • [[Millie Bobby Brown]] • [[Zhang Ziyi]] • [[Bradley Whitford]] • [[Charles Dance]] • [[Thomas Middleditch]] • [[O'Shea Jackson Jr.]]
+
|list5      =[[Akira Takarada]] • [[Akihiko Hirata]] • [[Momoko Kochi]] • [[Takashi Shimura]] • [[Masaki Shinohara]] • [[Ken Echigo]] • [[Koji Uruki]] • [[Haruo Suzuki]] • [[Raymond Burr]] • [[Hiroshi Koizumi]] • [[Yoshio Tsuchiya]] • [[Shoichi Hirose]] • [[Kenji Sahara]] • [[Yoshibumi Tajima]] • [[Hisaya Ito]] • [[Hideo Unagami]] • [[Frankie Sakai]] • [[Kojiro Hongo]] • [[Andrew Hughes]] • [[Akira Kubo]] • [[Tadao Takashima]] • [[Yuriko Hoshi]] • [[Hideyo Amamoto]] • [[Kumi Mizuno]] • [[Susumu Kurobe]] • [[Toru Ibuki]] • [[Nick Adams]] • [[Koji Furuhata]] • [[Yukiko Kobayashi]] • [[Tomonori Yazaki]] • [[Katsuhiko Sasaki]] • [[Shin Kishida]] • [[Goro Mutsumi]] • [[Daigo Kusano]] • [[Jiro Dan]] • [[Chico Lourant|Arthur "Chico" Lourant]] • [[Bin Furuya]] • [[Maimi Okuwa]] • [[Kaori Aizawa]] • [[Fuyuki Murakami]] • [[Kenichiro Shimamura]] • [[Seiji Onaka]] • [[Yasuko Sawaguchi]] • [[Shin Takuma]] • [[Megumi Odaka]] • [[Toru Minegishi]] • [[Koichi Ueda]] • [[Takehiro Murata]] • [[Akira Nakao]] • [[Masahiro Takashima]] • [[Shinobu Nakayama]] • [[Asuka Shimizu]] • [[Ren Matsuzawa]] • [[Yoshiko Tanaka]] • [[Miwa Sasaki]] • [[Yukijiro Hotaru]] • [[Shiro Sano]] • [[Jun Kunimura]] • [[Hiroki Hasegawa]] • [[Shelley Sweeney]] • [[Don Messick]] • [[Peter Cullen]] • [[Frank Welker]] • [[Al Sapienza]] • [[Andy Serkis]] • [[Kyle Chandler]] • [[Aaron Taylor-Johnson]] • [[Ken Watanabe]] • [[Elizabeth Olsen]] • [[Juliette Binoche]] • [[Sally Hawkins]] • [[David Strathairn]] • [[Bryan Cranston]] • [[Carson Bolde]] • [[CJ Adams]] • [[Tom Hiddleston]] • [[Samuel L. Jackson]] • [[John Goodman]] • [[Brie Larson]] • [[Jing Tian]] • [[John C. Reilly]] • [[Corey Hawkins]] • [[Jason Mitchell]] • [[Kenyu Horiuchi]] • [[Kenta Miyake]] • [[Millie Bobby Brown]] • [[Zhang Ziyi]] • [[Bradley Whitford]] • [[Charles Dance]] • [[Thomas Middleditch]] • [[O'Shea Jackson Jr.]]
  
 
|group6style= background: #6100a5
 
|group6style= background: #6100a5
|group6    ={{color|white|'''Suit actors'''}}</span>
+
|group6    ={{color|white|'''Suit / mocap actors'''}}</span>
|list6      =[[Haruo Nakajima]] • [[Kenpachiro Satsuma]] • [[Hurricane Ryu Hariken]] • [[Tsutomu Kitagawa]] • [[Mizuho Yoshida]] • [[Akira Ohashi]] • [[Katsumi Tezuka]] • [[Hiroshi Sekita]] • [[Shoichi Hirose]] • [[Koji Uruki]] • [[Masaki Shinohara]] • [[Shinji Takagi]] • [[Teruo Aragaki]] • [[Chikara Hashimoto]] • [[Masao Fukazawa]] • [[Haruyoshi Nakamura]] • [[Umenosuke Izumi]] • [[Isao Zushi]] • [[Toru Kawai]] • [[Kin'ichi Kusumi]] • [[Tatsumi Nikamoto]] • [[Wataru Fukuda]] • [[Ryo Hariya]] • [[Jun Suzuki]] • [[Takateru Manabe]] • [[Yumi Kameyama]] • [[Hirofumi Ishigaki]] • [[Koetsu Omiya]] • [[Kazuhiro Yoshida]] • [[Tadaaki Watanabe]] • [[Hirofumi Fukuzawa]] • [[Hideto Date]] • [[Rie Ota]] • [[Toshinori Sasaki]] • [[Kurt Carley]] • [[TJ Storm]] • [[Mansai Nomura]] • [[Terry Notary]] • [[Jason Liles]] • [[Alan Maxson]] • [[Richard Dorton]]
+
|list6      =[[Fuminori Ohashi]] • [[Haruo Nakajima]] • [[Katsumi Tezuka]] • [[Hiroshi Sekita]] • [[Shoichi Hirose]] • [[Koji Uruki]] • [[Masaki Shinohara]] • [[Shinji Takagi]] • [[Teruo Aragaki]] • [[Chikara Hashimoto]] • [[Masao Fukazawa|Masao "Little Man Machan" Fukazawa]] • [[Tadaaki Watanabe]] • [[Haruyoshi Nakamura]] • [[Umenosuke Izumi]] • [[Kenpachiro Satsuma]] • [[Koetsu Omiya]] • [[Isao Zushi]] • [[Toru Kawai]] • [[Hideto Date]] • [[Kinichi Kusumi]] • [[Tatsumi Nikamoto]] • [[Hurricane Ryu Hariken|"Hurricane" Ryu Hariken]] • [[Wataru Fukuda]] • [[Ryo Hariya]] • [[Jun Suzuki]] • [[Takateru Manabe]] • [[Yumi Kameyama]] • [[Akira Ohashi]] • [[Mizuho Yoshida]] • [[Toshinori Sasaki]] • [[Kurt Carley]] • [[Tsutomu Kitagawa]] • [[Hirofumi Fukuzawa]] • [[Makoto Ito]] • [[Minoru Watanabe]] • [[Rie Ota]] • [[Hirofumi Ishigaki]] • [[Motokuni Nakagawa]] • [[Kazuhiro Yoshida]] • [[Toshihiro Ogura]] • [[Naoko Kamio]] • [[Andy Serkis]] • [[TJ Storm]] • [[Mansai Nomura]] • [[Terry Notary]] • [[Jason Liles]] • [[Alan Maxson]] • [[Richard Dorton]]
 
 
  
 
|group7style= background: #6100a5; {{roundybl|20px}}
 
|group7style= background: #6100a5; {{roundybl|20px}}
 
|group7    ={{color|white|'''Artists/Comic-related'''}}</span>
 
|group7    ={{color|white|'''Artists/Comic-related'''}}</span>
|list7      =[[Teizo Toshimitsu]] • [[Eizo Kaimai]] • [[Yasuyuki Inoue]] • [[Tohl Narita]] • [[Kanju Yagi and Yasuei Yagi|Kanju Yagi • Yasuei Yagi]] • [[Keizo Murase]] • [[Nobuyuki Yasumaru]] • [[Akihiko Iguchi]] • [[Noriyoshi Ohrai]] • [[Shinji Nishikawa]] • [[Minoru Yoshida]] • [[Shinichi Wakasa]] • [[Tomo Haraguchi]] • [[Fuyuki Shinada]] • [[Hurricane Ryu Hariken]] • [[Patrick Tatopoulos]] • [[Fil Barlow]] • [[Chris Mowry]] • [[Matt Frank]] • [[Jeff Zornow]] • [[Priscilla Tramontano]] • [[Mahiro Maeda]]
+
|list7      =[[Fuminori Ohashi]] • [[Teizo Toshimitsu]] • [[Eizo Kaimai]] • [[Kanju Yagi and Yasuei Yagi|Kanju Yagi {{color|black|•}} Yasuei Yagi]] • [[Yoshio Suzuki]] • [[Takeo Kita]] • [[Yasuyuki Inoue]] • [[Tohl Narita]] • [[Keizo Murase]] • [[Fuchimu Shimakura]] • [[Nobuyuki Yasumaru]] • [[Akihiko Iguchi]] • [[Tomoki Kobayashi]] • [[Noriyoshi Ohrai]] • [[Shinji Nishikawa]] • [[Minoru Yoshida]] • [[Shinichi Wakasa]] • [[Tomo Haraguchi]] • [[Fuyuki Shinada]] • [[Nobuhiro Ekubo]] • [[Shigeaki Ito]] • [[Akira Yamada]] • [[Masayuki Kurahashi]] • [[Hurricane Ryu Hariken|"Hurricane" Ryu Hariken]] • [[Yuji Sakai]] • [[Fumihiko Yagi]] • [[Hidenori Yamaoka]] • [[Kakusei Fujiwara]] • [[Patrick Tatopoulos]] • [[Fil Barlow]] • [[Shigeru Kawaguchi]] • [[Norihiro Honda|Norihiro "Nori" Honda]] • [[Chris Mowry]] • [[Matt Frank]] • [[Jeff Zornow]] • [[Priscilla Tramontano]] • [[Mahiro Maeda]]
}}<noinclude>[[Category:Templates]][[Category:Navboxes]]</noinclude>
+
}}<includeonly>[[Category:Real people]]</includeonly><noinclude>[[Category:Templates]][[Category:Navboxes]]</noinclude>

Latest revision as of 22:12, 16 January 2020