Difference between revisions of "Template:Real People"

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
 
(9 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 7: Line 7:
 
|group1style= background: #6100a5; {{roundytl|20px}}
 
|group1style= background: #6100a5; {{roundytl|20px}}
 
|group1    ={{color|white|'''Directors'''}}</span>
 
|group1    ={{color|white|'''Directors'''}}</span>
|list1      =[[Willis O'Brien]] • [[Ishiro Honda]] • [[Eiji Tsuburaya]] • [[Motoyoshi Oda]] • [[Noriaki Yuasa]] • [[Jun Fukuda]] • [[Sadamasa Arikawa]] • [[Teruyoshi Nakano]] • [[Yoshimitsu Banno]] • [[Koji Hashimoto]] • [[Kazuki Omori]] • [[Koichi Kawakita]] • [[Takao Okawara]] • [[Kensho Yamashita]] • [[Shusuke Kaneko]] • [[Shinji Higuchi]] • [[Tomo Haraguchi]] • [[Okihiro Yoneda]] • [[Roland Emmerich]] • [[Kenji Suzuki]] • [[Masaaki Tezuka]] • [[Makoto Kamiya]] • [[Yuichi Kikuchi]] • [[Ryuhei Kitamura]] • [[Kiyotaka Taguchi‎‎]] • [[Gareth Edwards]] • [[Hideaki Anno]] • [[Jordan Vogt-Roberts]] • [[Kobun Shizuno]] • [[Hiroyuki Seshita]] • [[Michael Dougherty]] • [[Adam Wingard]]
+
|list1      =[[Willis O'Brien]] • [[Ishiro Honda]] • [[Eiji Tsuburaya]] • [[Motoyoshi Oda]] • [[Noriaki Yuasa]] • [[Jun Fukuda]] • [[Sadamasa Arikawa]] • [[Teruyoshi Nakano]] • [[Koji Hashimoto]] • [[Yoshimitsu Banno]] • [[Fuminori Ohashi]] • [[Kazuki Omori]] • [[Koichi Kawakita]] • [[Takao Okawara]] • [[Kensho Yamashita]] • [[Shusuke Kaneko]] • [[Shinji Higuchi]] • [[Tomo Haraguchi]] • [[Okihiro Yoneda]] • [[Roland Emmerich]] • [[Kenji Suzuki]] • [[Masaaki Tezuka]] • [[Makoto Kamiya]] • [[Yuichi Kikuchi]] • [[Ryuhei Kitamura]] • [[Kiyotaka Taguchi‎‎]] • [[Gareth Edwards]] • [[Hideaki Anno]] • [[Jordan Vogt-Roberts]] • [[Kobun Shizuno]] • [[Hiroyuki Seshita]] • [[Michael Dougherty]] • [[Adam Wingard]]
  
 
|group2style= background: #6100a5
 
|group2style= background: #6100a5
 
|group2    ={{color|white|'''Producers'''}}</span>
 
|group2    ={{color|white|'''Producers'''}}</span>
|list2      =[[Tomoyuki Tanaka]] • [[Fumio Tanaka]] • [[Shogo Tomiyama]] • [[Dean Devlin]] • [[J.J. Abrams]] • [[Thomas Tull]] • [[Jon Jashni]] • [[Mary Parent]] • [[Brian Rogers]] • [[Yoshimitsu Banno]] • [[Eric McLeod]]
+
|list2      =[[Tomoyuki Tanaka]] • [[Takeo Kita]] • [[Fumio Tanaka]] • [[Shogo Tomiyama]] • [[Dean Devlin]] • [[J.J. Abrams]] • [[Thomas Tull]] • [[Jon Jashni]] • [[Mary Parent]] • [[Brian Rogers]] • [[Yoshimitsu Banno]] • [[Eric McLeod]]
  
 
|group3style= background: #6100a5
 
|group3style= background: #6100a5
Line 26: Line 26:
  
 
|group6style= background: #6100a5
 
|group6style= background: #6100a5
|group6    ={{color|white|'''Suit actors'''}}</span>
+
|group6    ={{color|white|'''Suit/Mocap actors'''}}</span>
|list6      =[[Haruo Nakajima]] • [[Kenpachiro Satsuma]] • [[Hurricane Ryu Hariken]] • [[Tsutomu Kitagawa]] • [[Mizuho Yoshida]] • [[Akira Ohashi]] • [[Katsumi Tezuka]] • [[Hiroshi Sekita]] • [[Shoichi Hirose]] • [[Koji Uruki]] • [[Masaki Shinohara]] • [[Shinji Takagi]] • [[Teruo Aragaki]] • [[Chikara Hashimoto]] • [[Masao Fukazawa]] • [[Haruyoshi Nakamura]] • [[Umenosuke Izumi]] • [[Isao Zushi]] • [[Toru Kawai]] • [[Kin'ichi Kusumi]] • [[Tatsumi Nikamoto]] • [[Wataru Fukuda]] • [[Ryo Hariya]] • [[Jun Suzuki]] • [[Takateru Manabe]] • [[Yumi Kameyama]] • [[Hirofumi Ishigaki]] • [[Koetsu Omiya]] • [[Kazuhiro Yoshida]] • [[Tadaaki Watanabe]] • [[Hirofumi Fukuzawa]] • [[Hideto Date]] • [[Rie Ota]] • [[Toshinori Sasaki]] • [[Kurt Carley]] • [[TJ Storm]] • [[Mansai Nomura]] • [[Terry Notary]] • [[Jason Liles]] • [[Alan Maxson]] • [[Richard Dorton]]
+
|list6      =[[Fuminori Ohashi]] • [[Haruo Nakajima]] • [[Kenpachiro Satsuma]] • [[Hurricane Ryu Hariken]] • [[Tsutomu Kitagawa]] • [[Mizuho Yoshida]] • [[Akira Ohashi]] • [[Katsumi Tezuka]] • [[Hiroshi Sekita]] • [[Shoichi Hirose]] • [[Koji Uruki]] • [[Masaki Shinohara]] • [[Shinji Takagi]] • [[Teruo Aragaki]] • [[Chikara Hashimoto]] • [[Masao Fukazawa]] • [[Haruyoshi Nakamura]] • [[Umenosuke Izumi]] • [[Isao Zushi]] • [[Toru Kawai]] • [[Kinichi Kusumi]] • [[Tatsumi Nikamoto]] • [[Wataru Fukuda]] • [[Ryo Hariya]] • [[Jun Suzuki]] • [[Takateru Manabe]] • [[Yumi Kameyama]] • [[Hirofumi Ishigaki]] • [[Koetsu Omiya]] • [[Kazuhiro Yoshida]] • [[Tadaaki Watanabe]] • [[Hirofumi Fukuzawa]] • [[Hideto Date]] • [[Rie Ota]] • [[Toshinori Sasaki]] • [[Kurt Carley]] • [[Andy Serkis]] • [[TJ Storm]] • [[Mansai Nomura]] • [[Terry Notary]] • [[Jason Liles]] • [[Alan Maxson]] • [[Richard Dorton]]
  
  
 
|group7style= background: #6100a5; {{roundybl|20px}}
 
|group7style= background: #6100a5; {{roundybl|20px}}
 
|group7    ={{color|white|'''Artists/Comic-related'''}}</span>
 
|group7    ={{color|white|'''Artists/Comic-related'''}}</span>
|list7      =[[Teizo Toshimitsu]] • [[Eizo Kaimai]] • [[Yasuyuki Inoue]] • [[Tohl Narita]] • [[Kanju Yagi and Yasuei Yagi|Kanju Yagi • Yasuei Yagi]] • [[Keizo Murase]] • [[Nobuyuki Yasumaru]] • [[Akihiko Iguchi]] • [[Noriyoshi Ohrai]] • [[Shinji Nishikawa]] • [[Minoru Yoshida]] • [[Shinichi Wakasa]] • [[Tomo Haraguchi]] • [[Fuyuki Shinada]] • [[Hurricane Ryu Hariken]] • [[Patrick Tatopoulos]] • [[Fil Barlow]] • [[Chris Mowry]] • [[Matt Frank]] • [[Jeff Zornow]] • [[Priscilla Tramontano]] • [[Mahiro Maeda]]
+
|list7      =[[Fuminori Ohashi]] • [[Teizo Toshimitsu]] • [[Eizo Kaimai]] • [[Takeo Kita]] • [[Yasuyuki Inoue]] • [[Tohl Narita]] • [[Kanju Yagi and Yasuei Yagi|Kanju Yagi {{color|black|}} Yasuei Yagi]] • [[Keizo Murase]] • [[Fuchimu Shimakura]] • [[Nobuyuki Yasumaru]] • [[Akihiko Iguchi]] • [[Tomoki Kobayashi]] • [[Noriyoshi Ohrai]] • [[Shinji Nishikawa]] • [[Minoru Yoshida]] • [[Shinichi Wakasa]] • [[Tomo Haraguchi]] • [[Fuyuki Shinada]] • [[Nobuhiro Ekubo]] • [[Masayuki Kurahashi]] • [[Hurricane Ryu Hariken|"Hurricane" Ryu Hariken]] • [[Patrick Tatopoulos]] • [[Fil Barlow]] • [[Chris Mowry]] • [[Matt Frank]] • [[Jeff Zornow]] • [[Priscilla Tramontano]] • [[Mahiro Maeda]]
}}<noinclude>[[Category:Templates]][[Category:Navboxes]]</noinclude>
+
}}<includeonly>[[Category:Real people]]</includeonly><noinclude>[[Category:Templates]][[Category:Navboxes]]</noinclude>

Latest revision as of 23:51, 10 September 2019