Godzilla: Trading Battle (1998) credits

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
Revision as of 08:37, 4 January 2024 by Les (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
Credits

The following is a transcript of the end credits of Godzilla: Trading Battle, which are presented entirely in English. Spelling errors have been preserved.

Exective Producer

Masamichi Fujiwara

Producer

Haruo Sai
Junichi Tsunoda
Masato Takeno

Chief Director

Ichinari Suzuki

Planning

Tetsuya Tohda(U)
Rotako(U)
Kouki.F.Shimokawa(U)

Production Director

Masanobu Serizawa
Yuji Hatagaki
Kazuo Kubota

Program

Yoshiyuki Takahashi
Kei Oguro
Shingo Miyawaki
Ryou Horikawa

Monster Modeling & 2DCG

Seiki Iijima
Tsuyoshi Azuma
Norimitsu Takahashi
Yoshiyuki Seki
Jun Enomoto
Takahiro Toda
Takenori Watanabe
Kazuo Yorikane
Hiroyuki Kawaguchi

Sound

Hikaru Matsuo
Kaori Tsutsui
T-Masuko

Opening Movie Director

Takashi J.Shimura

Monster Cards Illustration

Satoshi Nakai

Event Cards Illustration

Satoshi Nakai
Katsuhiko Yukino
Kouichirou Kobayashi
Kenji Mizuno
Katsumi Aizaki
Kouji Muta

Cards Illustration. Special Guest

Yuuji Kaida

Original Monster Design

Harikenryu
Hideo Okamoto
Satoshi Nakai

Character Design (Story Mode)

Run Ishida
Atsushi Tokumaru

Game Design

Nobuaki Takerube

Game Design Support

Masayuki Masuda

Game Design Assistant

Sukeyasu Fujii
Miyako Hiyoshi
Takehiro Honma
Seiko Fujii
Yuuichiro Fukaya

Story (Story Mode)

Masayuki Masada
Ryutarou Itou

CG Cooperation

Degital Wizard
Tomokazu Enya

Data Base

Ishii-Hakase

AI Editing

Ginichiro Suzuki
(Show Kikaku)

Special thanks

Syougo Tomiyama
Hiroaki Kitayama
Nobuhiko Ishii
Junichi Sonoda
Hideki Kama
Seigo Taniguchi
Shouzou Watanabe
Masayuki Toshima
Masao Iwase
Kellogg Ito
Takao Sasai
Tetsuo Kondou
Kanho KIM
S. AKIYAMa
Muneharu Haneda
S_Hori
Seiji Iseda
M. Yoshida
Shintarou
Yujirou
Sizuka
Yuka
Kousuke Fukumoto
Miyuki Hagihara
Hiroshi Katou
Atsushi Arayashiki
Toshiyuki watanabe
Pater Zadraznik
studio Sinq
Tomoyuki Fujiniami
Tsutomu Nagai
TOHO INTERNATIONAL CO.,LTD.
TOHO MUSIC CORPORATION
ARCLIGHT CO.,LTD.

Planning Support by

SHIPS. Inc
Takao Inoue

Supervisor of Original Monster Design

Kouichi Kawakita

Programming/Graphics/Sound/Movie

TAO HUMAN SYSTEMS

Planned by

U Co.,Ltd.

Produced by TOHO CO.,LTD.

Video

Godzilla: Trading Battle end credits

Comments

Showing 0 comments. When commenting, please remain respectful of other users, stay on topic, and avoid role-playing and excessive punctuation. Comments which violate these guidelines may be removed by administrators.

Loading comments...
Era Icon - Toho.png
Game