Godzilla: Trading Battle Credits

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Godzilla: Trading Battle
Image gallery for Godzilla: Trading Battle
CREDITS.png


The following is a transcript of the ending credits of Godzilla: Trading Battle.

Executive Producer

Masamichi Fujiwara

Producer

Haruo Sai

Junichi Tsunoda

Masato Takeno

Chief Director

Ichinari Suzuki

Planning

Tetsuya Tohda(U)

Rotako(U)

Kouki.F.Shimokawa(U)

Production Direction

Masanobu Serizawa

Yuji Hatagaki

Kazuo Kubota

Program

Yoshiyuki Takahashi

Kei Oguro

Shingo Miyawaki

Ryou Horikawa

Monster Modeling & 2DCG

Seiki Iijima

Tsuyoshi Azuma

Norimitsu Takahashi

Yoshiyuki Seki

Jun Enomoto

Takahiro Toda

Takenori Watanabe

Kazuo Yorikane

Hiroyuki Kawaguchi

Sound

Hikaru Matsuo

Kaori Tsutsui

T-Masuko

Opening Movie Director

Takashi J.Shimura

Monster Cards Illustration

Satoshi Nakai

Event Cards Illustration

Satoshi Nakai

Katsuhiko Yukino

Kouichirou Kobayashi

Kenji Mizuno

Katsumi Aizaki

Kouji Muta

Cards Illustration. Special Guest

Yuuji Kaida

Original Monster Design

Harikenryu

Hideo Okamoto

Satoshi Nakai

Character Design (Story Mode)

Run Ishida

Atsushi Tokumaru

Game Design

Nobuaki Takerube

Game Design Support

Masayuki Masuda

Game Design Assistant

Sukeyasu Fujii

Miyako Hiyoshi

Takehiro Honma

Seiko Fujii

Yuuichiro Fukaya

Story (Story Mode)

Masayuki Masada

Ryutaro Itou

CG Cooperation

Degital Wizard

Tomokazu Enya

Data Base

Ishii-Hakase

AI Editing

Ginichiro Suzuki

(Show Kikaku)

Special Thanks

Syougo Tomiyama

Hiroaki Kitayama

Nobuhiko Ishii

Junichi Sonoda

Hideki Kama

Seigo Taniguchi

Shouzou Watanabe

Masayuki Toshima

Masao Iwase

Kellogg Ito

Takao Sasai

Tetsuo Kondou

Kanho KIM

S. AKIYAMa

Muneharu Haneda

S_Hori

Seiji Iseda

M. Yoshida

Shintarou

Yujirou

Sizuka

Yuka

Kousuke Fukumoto

Miyuki Hagihara

Hiroshi Katou

Atsushi Arayashiki

Toshiyuki watanabe

Pater Zadraznik

studio Sinq

Tomoyuki Fujiniami

Tsutomu Nagai

TOHO INTERNATIONAL CO., LTD.

TOHO MUSIC CORPORATION

ARCLIGHT CO., LTD.

Planning Support by

SHIPS. Inc

Takao Inoue

Supervisor of Original Monster Design

Kouichi Kawakita

Programming/Graphics/Sound/Movie

TAO HUMAN SYSTEMS

Planned by

U Co., Ltd.

Produced by

TOHO CO., LTD.

Videos

Godzilla: Trading Battle ending credits

Comments

Showing 0 comments. When commenting, please remain respectful of other users, stay on topic, and avoid role-playing and excessive punctuation. Comments which violate these guidelines may be removed by administrators.

Loading comments..
Era Icon - Toho.png
Game