Rebirth of Mothra (1996) credits

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Rebirth of Mothra
Image gallery for Rebirth of Mothra
CREDITS.png
Rebirth of Mothra soundtrack


The following are transcripts of the Japanese opening and end credits for Rebirth of Mothra and the opening credits for the film's international export version.

Japanese

Opening Credits

Planning and Original Story by

Tomoyuki Tanaka

Executive Producer

Shogo Tomiyama

Screenplay by

Masumi Suetani

Music by

Toshiyuki Watanabe


Megumi Kobayashi
Sayaka Yamaguchi
Aki Hano
Kazuki Futami
Maya Fujisawa
Nagare Hagiwara
Akira Terao
Hitomi Takahashi
Kenjiro Nashimoto


Director of Special Effects

Koichi Kawakita

Directed by

Okihiro Yoneda

Ending Credits

Megumi Kobayashi
Sayaka Yamaguchi


Aki Hano


Kazuki Futami
Maya Fujisawa


Nagare Hagiwara


Shigeki Kato
Masahiro Yamashita
Shigeo Shintomi
Yuki Takamura
Naoko Sakao
Toru Fujita
Akemi Kawamura
Takashi Odashima
Keiya Tabuchi
An Oichi
Hiroshi Nakagawa
Minoru Kawashima
Takayuki Kaneko
Koichi Taniguchi
Shigetoshi Chiba
Mitsuru Kato
Hiroshi Sato
Yuji Hori
Kenta Uchino
Takayasu Kinoshita
Hideaki Ishikawa
Satoko Minagawa
Takeyuki Masujima
Isao Yatsu
Kagehisa Honda
Michika Nakamura
Susumu Hoshino
Teruhiko Tanaka
Toshimitsu Negishi
Kosei Endo


Akira Terao


Hiroko Tanaka
Kyokei Arakawa
Tomoko Otakara
Moriko Sudo


Hitomi Takahashi


Kenjiro NashimotoPlanning and Original Story by

Tomoyuki Tanaka

Executive Producer

Shogo Tomiyama

Screenplay by

Masumi Suetani

Producer

Hiroaki Kitayama

Photographed by

Yoshinori Sekiguchi

Art Director

Kyoko Heya

Recording by

Kazuo Miyauchi

Lighting Technician

Teruo Osawa

Editor

Nobuo Ogawa

Chief Assistant Director

Kunio Miyoshi


Production Manager

Koji Maeda


Associate Producer

Ritsuko Suzuki


Music by

Toshiyuki Watanabe


Insert Song "Mothra's Song"
Lyrics by
Tomoyuki Tanaka
Shinichi Sekizawa
Ishiro Honda
Composed by
Yuji Koseki
Arranged by
Toshiyuki Watanabe
"The Song of Prayer"
Lyrics by
Ginka Yo
Composed by
Akiko Yano
Arranged by
Toshiyuki Watanabe
"Mothra Leo"
Lyrics by
Ginka Yo
Composed by
Akiko Yano
Arranged by
Toshiyuki Watanabe
performed by
Megumi Kobayashi
Sayaka Yamaguchi

Music Producers

Masao Iwase
Kyoko Kitahara

Music Mixer

Akihiko Ono

Soundtrack by

Pony Canyon


Assistant Directors

Atsushi Kaneshige
Mitsuru Shimada
Hiroshi Okamoto

Assistant Photography by

Sueyuki Yamaguchi
Mitsuru Kondo
Takeshi Oki
Motonobu Kiyoku

Assistant Recording by

Akiyoshi Watanabe
Mitsugu Shirotori
Takashi Kuno

Assistant Lighting Technicians

Koji Choya
Takahiro Sekino
Hidenobu Tomikawa
Keiji Kato
Tsuyoshi Kage
Atsushi Ogasawara

Lighting Equipment by

Soichiro Yamazaki

Special Equipment by

Mitsuo Miyagawa
Chiharu Takasumi

Special Wire Operation by

Satoshi Narumi
Makoto Funahashi
Yutaka Suzuki

Fairy Operation by

Hiroshi Yamamoto
Hajime Hori
Atsushi Okamoto

Garugaru Operation by

Sueo Sugimoto
Manabu Yoshimatsu
Yoshinori Muraishi

Assistant Art Directors

Takeshi Shimizu
Tatsuya Ishimori
Yasuyo Kawamura

Art Equipment by

Shigeru Kawaguchi

Stage Setting by

Tadashi Ogasawara

Decoration Propmasters

Daizaburo Sasaki
Mami Ishida
Yoichi Kitamura

Decorative Illumination by

Yoshinao Tanaka

Moll, Lora, and Belvera Costume Designs by

Tomoko Motoya

Moll and Lora Choreography by

Yoshiko Hashimoto

Wardrobe by

Satoko Matsuyama

Hair and Makeup by

Suemi Yamane

Fight Choreography by

Kanzo Uni

Still Photography by

Yoshinori Ishizuki

Script Supervisor

Fumi Shizuka

Storyboard Artist

Katoshi Mori

Title Lettering by

Koichi Kurenuma

Assistant Editors

Yosuke Yafune
Nobuyuki Ito
Akira Matsuki

Negative Editor

Ryosuke Otsubo

Sound Effects by

Hideyo Sasaki
Hiromi Ogawa
Akihiko Okase

Articulation Engineers

Masashi Tara
Naoko Asari
Hideaki Ishi

Casting Director

Shiro Kido

Production Assistants

Takaya Fukuzuka
Toshifumi Shimizu
Nozomu Aida


―Special Effects―

Photographed by
Kenichi Eguchi
Toshimitsu Oneda
Art Director
Tetsuzo Osawa
Lighting Technician
Kaoru Saito
Wire Operation by
Eiji Shirokuma
Special Effects by
Tadaaki Watanabe
Modeling by
Tomoki Kobayashi
Shinichi Wakasa
Chief Assistant Director
Kenji Suzuki
Production Manager
Taro Kojima
Assistant Directors
Yoshiaki Kendo
Satoshi Imai
Yosuke Nakano
Yoko Sakai
Assistant Photography by
Fujio Okawa
Toshiaki Izumi
Eiji Kanemoto
Kazuto Suzuki
Ryo Uematsu
Tetsuyuki Domae
Assistant Lighting Technicians
Tamotsu Ito
Masaaki Yokomichi
Shigeru Izumiya
Kenya Kato
Takayuki Kawabe
Hirokazu Kumagai
Lighting Equipment by
Hiroyuki Futami
Assistant Art Directors
Isao Takahashi
Toshio Mike
Yoshiyuki Kasuga
Kazushi Hayashitani
Yumiko Arakawa
Yasuyuki Terauchi
Assistant Wire Operation by
Kazuo Mihashi
Yoichiro Yoshikawa
Akihiro Tsujikawa
Atsushi Tsuji
Yoshitada Hidehira
Special Equipment by
Kazuo Shikayama
Assistant Special Effects by
Osamu Kume
Yasushi Iwata
Yukio Udagawa
Katsumi Nakajo
Kazuki Hashimoto
Mothra Imago Modeling by
Tsutomu Kobayashi
Naoki Nieda
Hideki Nomoto
Keyoji Nagata
Kumie Ishizaki
Maki Kobayashi
Desghidorah Modeling by
Shigeaki Ito
Fumihiko Yagi
Hiroshi Sagae
Hidenori Yamaoka
Tsutomu Watanabe
Nobuhiro Ekubo
Mothra Larva Modeling by
Takafumi Tanibuchi
Masayuki Kurahashi
Backdrops by
Koji Kojima
Art Production by
Yasuo Nomura
Stage Setting by
Junichiro Chikauchi
Editors
Sae Higashijima
Kenji Maejima
Negative Editor
Kazuyo Oasa
Script Supervisor
Keiko Suzuka
Still Photography by
Takashi Nakao
Production Assistant
Hiroshi Hirahara
Design Works by
Minoru Yoshida
Shinji Nishikawa
Hideo Okamoto
Takayuki Sakai
Hideki Oka
Ryu Hariken
Desghidorah
Mizuho Yoshida


―Special Visual Effects―

Producers
Toshihiro Ogawa
Yutaka Onodera
Tetsuo Oya
Supervisors
Kunio Utsumi
Yoshihito Kinoshita
Kazuhisa Yoshizawa
CG Supervisors
Akira Ichino
Noriaki Hojo
Nobumasa Yokote
Digital Effects by
Tadao Fujishita
Osamu Izumiya
Takeshi Uchida
Takashi Kawabata
Keiichi Kanai
Tetsuo Maeda
Akihiro Obuchi
Kazutaka Yazawa
Takashi Tanaka
Nobutaka Doki
Hideki Takeuchi
Yoshitomo Otani
Toshinori Teramoto
Takeshi Nakayama
Ichiro Inoue
Taiko Kaneyama
Sadao Soga
Taeko Kamimura
Akiko Nobukuni
Computer Graphics by
Fumio Araki
Manabu Niwa
Sayuri Hirai
Yukari Yoshida
Yasuhiko Shudo
Mayu Matsuo
Kimio Hayase
Yuki Masuda
Tetsuo Kojima
Tetsuharu Nakaoka
Keita Nojima
Shigefumi Takayama
Koji Suzuki
Tomoko Hirashima
Digital Matte Painting by
Sayuri Sekita
Minami Tsujino
Optical Effects by
Masaharu Matsura
Keiji Shigarashi
Nobuo Nakamura
Hirotake Yamaji
Yoshio Yoshimura
Atsushi Sasaki
Hirokichi Takahashi
Takanori Sato
Gen Sato
Hiroshi Koshiba
Yoshiko Yasuoka
Kyohei Osabe
Yuji Matsuoka
Shigeru Ueda
Tomoaki Miwa
Animation Effects by
Akihiro Nishiyama
Sadao Iizuka
Hidefumi Yamamoto
Takumasa Yamaguchi
Seiya Taguchi
Hidekazu Masuda
Mihoko Iwata
Yoshinobu Yanagihara
Naoki Yoshioka
Naoyasu Yutaka
Non-linear Video Editor
Toru Adachi
Coordinators
Nobuhiro Tani
Mitsuo Machiyama
Yoshimi Miyaoka
Timing by
Toshio Iwata


Apple Computers
Catena
Toshiba

Hokkaido

Wakka Primeval Garden, Tokoro
Maruseppu

Asahi Beer
Image and Measurement
Omnibus Japan
Cosmo Production
System G
CINEBOY
Shogakukan
Super Drivers
Japan Air System
Nihon Effect Center
Nihon ITEC
Hankyu Travel International
Video Focus
Bon Craft
Malin Post-Production
Marubeni Electronics
Neuron

Itochu Electronics
Ohira Special Effects
Kaimai Productions
Surprise
Cinebrain
Shimada Productions
Step
Toyoonkyo
Nippon Eizo Creative
Nihon Tekusa
Newteles
Bandai
Fukuda Denshi
Marbling Fine Arts
Multimedia Research Center
Mitsubishi Motors
MONSTERS
Replica

Tokai University Research & Information Center


DOLBY in Select Theaters

Technical Cooperation

Mikio Mori
Continental Far East, Inc.


Tokyo Laboratory


Toho Studio


Toho Music
Toho Sound Studio
Toho Costumes


Toho Eizo Bijutsu


Director of Special Effects

Koichi Kawakita


Directed by

Okihiro Yoneda


A Toho Eiga Production
Motion Picture Code 114709

© 1996 TOHO CO., LTD.
All Rights Reserved.

English

Megumi Kobayashi
Sayaka Yamaguchi
Aki Hano

Music by

Toshiyuki Watanabe

Special Effects by

Koichi Kawakita

Executive Producer

Shogo Tomiyama

Produced by

Hiroaki Kitayama

Original Concept by

Tomoyuki Tanaka

Screenplay by

Masumi Suetani

Directed by

Okihiro Yoneda

Comments

Showing 0 comments. When commenting, please remain respectful of other users, stay on topic, and avoid role-playing and excessive punctuation. Comments which violate these guidelines may be removed by administrators.

Loading comments...
Era Icon - Toho.png
Era Icon - Heisei.png
Movie