Rebirth of Mothra 3 (1998) credits

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Rebirth of Mothra 3
Image gallery for Rebirth of Mothra 3
CREDITS.png
Rebirth of Mothra 3 soundtrack


Mothra credits
Rebirth of Mothra 2
Rebirth of Mothra 3
None

This is a transcript of the opening and end credits of Rebirth of Mothra 3, as seen on the 2014 Sony Blu-ray release of the film.

Opening credits

A Toho Co., Ltd. presentation of a Toho Pictures, Inc. production

REBIRTH OF MOTHRA III

Starring

Megumi Kobayashi
Misato Tate
Atsushi Ohnita
Miyuki Matsuda
Takuma Yoshizawa
Kyohei Shinozaki
Ayano Suzuki
Aki Hano

Director of Special Effects

Kenji Suzuki

Directed by

Okihiro Yoneda

End credits

Megumi Kobayashi
Misato Tate
Atsushi Ohnita
Miyuki Matsuda
Takuma Yoshizawa
Kyohei Shinozaki
Ayano Suzuki
Kyoko Donowaki
Hironori Okajima
Toru Kodama
Yoshinobu Yano
Wataru Takeda
Makoto Fudano
Kensuke Kikuchi
Hiromi Watanabe
Maki Taniguchi
Harumi Yoshitoshi
Kaori Yanagioka
Chiharu Tsuji
Yoko Midorikawa
Mika Iketani
Futoshi Tanifuji
Kazunori Shigeki
Naomi Kusumi
Kariko To
Katsuya Takamatsu
Tomisaburo Horikoshi
Masaaki Morita
Hideo Usui
Osamu Okado
Kimie Suzuki
Hiromi Suzuki
Hoei Project
Gekidan Himawari
Theatre Academy
Tokyohoei Television
Gekidan Tohai
Central Kodomo Talent
Central Kodomo Gekidan
Tokyo Jido Gekidan
Nihon Jido

Narration

Sayaka Yamaguchi
Shiro Namiki
Koichi Ueda

Aki Hano

Executive Producer

Shogo Tomiyama

Screenplay by

Masumi Suetani

Photographed by

Yoshinori Sekiguchi

Art by

Akira Sakuragi

Sound Recording by

Teiichi Saito

Lighting by

Tsuyoshi Awakihara

Editing by

Noruo Ogawa

1st Assistant Director

Masaaki Tezuka

Production Manager

Koji Maeda

Associate Producer

Ritsuko Suzuki

Assistant Producer

Shin Horiguchi

Associate Concept

Hiroaki Kitayama

Music by

Toshiyuki Watanabe

Music Producer

Kyoko Kitahara

Music Mixer

Akihiko Ohno

Assistant Directors

Mitsuru Shimada
Makoto Kumazawa
Nozomu Aida
Hiroshi Okamoto

Assistant Photographers

Motonobu Kiyoku
Hiroshi Saito
Takeshi Oki
Atsushi Sato

Assistant Sound Recordists

Hironobu Tanaka
Eisho Taira
Takashi Kuno
Shinichi Toyoda

Lighting Assistants

Koshi Choya
Takayuki Kawabe
Yasushi Masuda
Tsuyoshi Kage
Keishi Kato
Yoshiyuki Tanaka

Lighting Equipment

Hiroyuki Futami

Special Mechanists

Isamu Miwano
Mitsuo Miyagawa

Stuntmen

Satoshi Narumi
Makoto Funabashi

Assistant Art Directors

Kazuhiko Fujiwara
Osami Tonsho
Chieko Kashiyama

Set Decorator

Kaichi Yanagibori

Set Dresser

Junichiro Konnai

Property Master

Daizaburo Sasaki
Nobuhiro Akitaya
Reira Sugimoto

Wardrobe

Satoko Matsuyama
Kenji Kawasaki

Hair/Make-up

Akiko Uchino
Noriko Takahira

Stills Photography

Katsuhiko Kudo

Assistant Editors

Hideki Toshimitsu
Tomoko Hiruta

Negative Cutting

Chie Aoki

Assistant Sound Effect

Hiromi Ogawa
Akihiko Okase
Yoichi Nishimura

Sound Engineer

Seiji Tara
Hideaki Ishii
Naoko Asari

Casting Coordinator

Shiro Kido

Production Assistants

Toshifumi Shimizu
Toshimasa Ishii
Yasuo Kobayashi
Aiko Kanna
Noriko Yamazaki

Special Effects

Photographed by

Kenichi Eguchi
Keiichi Sakurai

Art by

Tetsuzo Ohsawa

Lighting by

Kaoru Saito

Stuntman

Makoto Ogawa

Special Effect

Tadaaki Watanabe

Modelmaker

Shinichi Wakasa

Assistant Director

Akira Kato

Production Manager

Yuji Sato

Tokyo Laboratory Ltd.

Toho Studios

Toho Music Publishing Co., Ltd.

Toho Sound Studio

Toho Custume Co., Ltd.

Toho Eizo Bijutsu Co., Ltd.

Mothra, King Ghidorah, Garugaru, Fairy Mothra, and the Character Designs are trademarks of Toho Co., Ltd.

Director of Special Effects

Kenji Suzuki

Directed by

Okihiro Yoneda

Toho Pictures, Inc.

©1998 Toho Co., Ltd.
All Rights Reserved.

Comments

Showing 0 comments. When commenting, please remain respectful of other users, stay on topic, and avoid role-playing and excessive punctuation. Comments which violate these guidelines may be removed by administrators.

Loading comments...
Era Icon - Toho.png
Era Icon - Heisei.png
Era Icon - Mothra Leo.png
Era Icon - King Ghidorah.png
Era Icon - Fairy Mothra.png