Godzilla vs. Mechagodzilla II Credits

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Godzilla vs. Mechagodzilla II
Image gallery for Godzilla vs. Mechagodzilla II
CREDITS.png
Godzilla vs. Mechagodzilla II soundtrack


Godzilla films
Godzilla vs. Mothra
Godzilla vs. Mechagodzilla II
Godzilla vs. SpaceGodzilla

This is a transcript of the opening and end credits in the international version of Godzilla vs. Mechagodzilla II, as well as the American release of the film by TriStar. Spelling errors have been preserved.

International Version

Opening Credits

Executive Producer

Tomoyuki Tanaka

Screenplay

Wataru Mimura

Music by

Akira Ifukube

Starring

Masahiro Takashima
Ryoko Sano
Megumi Odaka
Daijiro Harada
Ichirota Miyagawa
Kenji Sahara
La Salle Ishii
Koichi Ueda
Akira Nakao
Yusuke Kawakita

Special Effects by

Koichi Kawakita

Directed by

Takao Ookawara

End Credits

Executive Producer

Tomoyuki Tanaka

Screenplay

Wataru Mimura

Music by

Akira Ifukube

Producer

Shogo Tomiyama

Director of Photography

Yoshinori Sekiguchi

Art Director

Tadashi Sakai

Recording by

Kazuo Miyauchi

Lighting by

Hideki Mochizuki

Film Editer

Miho Yoneda

Chief Assistant Director

Kunio Miyoshi

Production Manager

Koji Maeda
Kiyomi Kanezawa

Assistant Directors

Masaaki Tezuka
Reji Kurogawa
Tomohiro Matsushita
Atsushi Kaneshige

Assistant Photographers

Sueyuki Yamaguchi
Yoshimichi Matsumoto
Takahiro Imai

Recording Assistants

Teiichi Saito
Yoshiaki Watanabe
Eisho Taira

Lighting Assistants

Yukio Choya
Nobuyuki Seo
Minoru Kawai
Takahiro Sekino
Masaaki Yokomichi
Keishi Kato
Atsushi Ogasawara

Equipment Caretaker

Soichiro Yamazaki

Special Machine

Osamu Miwano
Kazuo Shikayama

Special Stunt Men

Satoru Nariumi
Toshitaka Watanabe
Makoto Funabashi

Assistant Art Directors

Tsuyoshi Shimizu
Tatsuya Ishimori

Property mastor

Shigeru Kawaguchi

Set Decorators

Keiich Tafu
Yuichiro Endo
Yoichi Kitamura

Electrician

Hideo Inagaki
Masataka Kawabara

Baby godzilla

Yasu Sato
Masakazu Amaki
Yasuji Miki
Sho Hashimoto
Takeru Yogi
Kazuaki Shimada

Wardrobe

Ikuko Saito

Costume Coordinator

Atsuo Degawa

Hair Stylist

Yoshie Shimonabe
Katsuro Yoneyama

Stills Photographer

Katsuhiko Kudo

Music Producer

Masao Iwase

Music Engineer

Hidehiko Oono

Sound Effects

Hideo Sasaki
Tan Yuji
Hiromi Ogawa
Akihiko Okase
Akihiko Okase

Sound Mixer

Masaji Tatara

Script Girl

Kumiko Ishiyama

Assistant Editors

Mitsuko Saito
Hideaki Murai

Negative Cutting by

Riyusuke Ootsubo

Action Director

Kanzo Ujin

Narrator

Kiyoshi Kobayashi

Costing Coordinator

Fumio Kojima

Publicity

Ritsuko Suzuki

Production Assistants

Shin Horiguchi
Seji Takenobu

Starring by

Masahiro Takashima
Ryoko Sano
Megumi Odaka
Daijiro Harada
Ichirota Miyagawa
La Salle Ishii
Shinobu Nakayama
Isao Takeno
Shelley Sweeney
Leo Meneghetti
Vitali Issayev
Johnny Archer
Andy Smith
Tom Dolan
Katsu Sakurai
Kenji Ezure
Yorinobu Kodana
Noritoshi Masuda
Riujiro Oki
Yasuhiro Takeuchi
Ooki Fujioka
Shigeru Yuwanaga
Masakazu Arakawa
Motohiro Toriki
Takaji Kaneko
Yoshiyuki Takaichi
Kimio Yamada
Tsuneji Masujima
Nobuyuki Obikane
Kageya Tabuchi
Toshisachi Takada
Kazuya Yamazaki
Riyota Niki
Yoshiji Kamata
Kan Ootsuka
Mikatsu Nakamura
Takashi Katsragi
Hiroji Iwamoto
Kazuhisa Okada
Kagehisa Honda
Daiyu Yamagishi
Keisuke Mihei
Ryuji Nagabuchi
Nobuyasu Kojima
Tatsuya Horiguchi
Nana Ooki
Ran Takasugi
Sonie Imafidon
Joanne Gahan
Marisa Piouesan
Hisa Kunihiko
Keiko Imamura
Sayaka Oosawa
Mio Hirata
Yuki Sato
Yu Masuoka
Yuriko Nakamura
Kenhachiro Satsuma
Wataru Fukuda
Ryu Hariken
Kenji Sahara
Koichi Ueda
Tadao Takashima
Akira Nakao
Yusuke Kawazu

Special Effects

Cameramen

Kenichi Eguchi
Toshimitsu Ooneda

Art Designer

Tetsuzo Oosawa

Lighting Technician

Isao Saito

Technical Effect

Tadaaki Watanabe

Stunt Man

Yutaka Suzuki

Assistant Director

Kenji Suzuki

Production Manager

Taro Kojima

Director Assistants

Komei Kondo
Yosuke Nakano

Special Photography

Keiichi Sakurai

Camera Assistants

Fujio Ookawa
Noboru Iwazaki
Seijiro Fujita
Eiji Kanemoto
Katsutaka Nagata

Lighting Assistants

Shiyohei Iriguchi
Masahiro Kudo
Masao Yamamoto
Shinichi Sakuma
Ritsuko Ikio
Kenya Kato

Lighting Equipment

Tsuneo Tanaami

Assistant Stuntmen

Makoto Ogawa
Yu Haraguchi
Kazuo Mihashi
Takao Okamura
Masahiko Shiraishi
Hakaru Kawasumi
Akihiro Tsujikawa

Assistant Technical Effects

Osamu Kume
Yasushi Iwata
Sachio Udagawa
Katsumi Chiujiyo
Daichi Tetsuya
Toshimitsu Takamizawa

Assistant Art Designers

Isao Takahashi
Keiko Tsurumaki
Kazushi Hayashiya
Hideki Nomoto
Yoshiyuki Kasuga
Rie Oyuwa
Yasuko Yoshino
Tomoyuki Takagi
Tstomu Watanabe

Set Decorator

Yasuo Nomura

Set Dresser

Heizo Kamoshida

Back Ground

Koji Kojima

Godzilla Modeling

Tomomi Kobayashi
Tsutomu Kobayashi
Shiuichi Murakami
Tomoko Nishi
Yoji Nagatake

Mechagodzilla

Shinichi Wakasa

Rodan Modeling

Katsuo Mikami
Yukihiro Kaneami
Takushi Yokoyama
Nariaki Ito
Masayuki Kurahashi

Still Photography

Takashi Nakao

Script Girl

Yumi Kurokawa

Editor

Sae Tojima

Editor Assistant

Masafumi Aoyama

Negative Cutting by

Kazuyo Oosasa

Production Assistant

Makoto Shibata

Designers

Minoru Yoshida
Shinji Nishikawa
Kunio Aoi
Naoshi Yasui
Atsuhiko Sugita
Hidemi Miyata

Special Visual Effects

Optical Supervisor

Toshihiro Ogawa
Hiroshi Onodera
Tetsuo Ooya

Optical Effect

Yoshihito Kinoshita
Yoshiyuki Kishimoto
Masaharu Matsuura
Hirotake Yamaji
Yoshio Yoshimura
Yoshiaki Yoneki
Yoshiro Yasuda
Takanori Sato

Photographic Effect

Tadao Fujishita
Osamu Izumiya
Tsuyoshi Uchida

Effect Animation

Kazuhisa Yoshizawa
Sadao Iitsuka
Mitsuaki Hashimoto
Akihiro Nishiyama
Takashi Kawabata
Hidefumi Yamamoto
Tomoko Shindo
Yoshiharu Watanabe
Takashi Tanaka
Manabu Tanba

Mat Painting

Toshiyuki Kimura

Unit Producers

Kunio Utsumi
Kazumichi Kiyono
Riuji Oodate

CG Artist

Seshiho Funasawa
Takashi Suzuki
Shisei Araki
Katsuhisa Hikawa
Shinobu Suzuki
Kaoru Suzuki
Yukiyo Okawa
Toshiyuki Takahashi

Hi-Vision Technic

Akio Suzuki
Katsuhiro Harada
Tomio Omata
Takanori Hosoyi
Takaya Takizawa
Yoshiki Susa
Tomotaro Ishikawa

Video Effect

Kenji Hagiwara

Timing

Yutaka Murata

With Special Thanks To:

Konica Co., Ltd.
Seiyu Co., Ltd.
Nihon Riyoko
Sanyo Electric Co., Ltd.
Apple Computer
Uchida Trading Co., Ltd.
Ace Helicopter
NR Design Office
Oohira Special Effect
Ogawa Modeling
Carl Zeiss Vision
Kikakushitsu You
K. Swiss
Coleman Japan
Cosmo Production
Cinq Art
Cinebrain
Shimada Production
Studio Ox
Step
Sony - PCL
Techno Wave 100
Tokyo Fantom
Tokyo Plannet
Dokkyo Unnersity
Nasda
Nikon Instic
Nikon Camera
Nihon Effect Center
Pollux Helen
Marbling Fine Art
Marine Post
Miuloon
Monsters
Youmex
Light House
World
Lemon Studio

Original Sound Track

Toshiba EMI
Tokyo Studio Ltd.,
Toho Music Publishing Co., Ltd.
Toho Costume Co., Ltd.
Toho Sound Creative Studio
Tokyo Laboratory
Toho Eizo Bijutsu Co., Ltd.

Special Effects by

Koichi Kawakita

Directed by

Takao Ookawara

Toho Eiga Co., Ltd.

©1993
Toho Co., Ltd.
All Rights Reserved

THE END

American Version

Opening Credits

Masahiro Takashima
Ryoko Sano
Megumi Odaka

Music by

Akira Ifukube

Special Effects by

Koichi Kawakita

Executive Producer

Tomoyuki Tanaka

Produced by

Shogo Tomiyama

Screenplay by

Wataru Mimura

Directed by

Takao Okawara

End Credits

©1993 Toho Co., Ltd.

All Rights Reserved

Toho Co., Ltd., is the author of this film (motion picture) for the purpose of copyright and other laws.

Baby Godzilla, Fire Rodan, Godzilla®, Mechagodzilla®, Rodan, Super Mechagodzilla®, and the Character Designs are Trademarks of Toho Co., Ltd. Used with permission.

The characters and incidents portrayed and the names herein are fictitious, and any similarity to the name, character or history of any person is entirely coincidental and unintentional.

This motion picture is protected under laws of the United States and other countries. Any unauthorized reproduction, distribution or exhibition of this motion picture or any video version thereof or any part thereof (including the soundtrack) may result in severe civil and criminal penalties.

Comments

Showing 0 comments. When commenting, please remain respectful of other users, stay on topic, and avoid role-playing and excessive punctuation. Comments which violate these guidelines may be removed by administrators.

Loading comments...
Era Icon - Toho.png
Era Icon - Heisei.png
Movie