Godzilla vs. King Ghidorah Credits

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Godzilla vs. King Ghidorah
Image gallery for Godzilla vs. King Ghidorah
CREDITS.png
Godzilla vs. King Ghidorah soundtrack


Godzilla films
Godzilla vs. Biollante
Godzilla vs. King Ghidorah
Godzilla vs. Mothra

This is a transcript of the English end credits in the international export version of Godzilla vs. King Ghidorah, which can be viewed here. Spelling errors have been preserved.

Produced by

Tomoyuki Tanaka

Written and Directed by

Kazuki Omori

Special Effects by

Koichi Kawakita

Cast

Anna Nakagawa
Kosuke Toyohara
Megumi Odaka
Kiwako Harada
Shoji Kabayashi
Masahiko Sasaki
Chuck Wilson
Tsuyoshi Miki
Takehisa Igarashi
Masahiro Yamada
Masanori Oba
Tsuyoshi Saito
Kenta Nagatomo
Naotaka Fujii
Ryuzo Hayama
Masami Asai
Tomoyuki Takahashi
Muneyoshi Akita
Katsuhiko Iwasaki
Daiju Hattori
Seiji Suga
Koji Yano
Kunio Miyashima
Hideyuki Mihashi
Noriyuki Shimamura
Shigeru Shibasaki
Kimio Yamada
Yoshiyuki Takaichi
Tetsuo Fujii
Ryo Yamada
Akira Kanzaki
Yasunori Yuge
Motoko Nakamura
Daisei Miyamoto
Masakazu Iizima
Kihachiro Uemura
Seiichi Ishii
Hitoshi Oya
Takashi Iida
So Yamamura
Saburo Tokito
Junichi Yaoi
Kent Gilbert
Danier Kahl
Jeff Berklund
Ginnosuke Higashi
Shinji Morisue
Shingo Kazami
Ryoto Yoshimitsu
Kenji Sahara
Susumu Kurobe
Kazuyuki Senba
Kenzo Hagiwara
Shin Tatsuma
Tetsu Watanabe
Shigemitsu Ogi
Shoichiro Sakata
Yasushi Inoue
Michael Foucannon
Mark Foucannon
Chuko Fujimoto
Ryu Hariken
Wataru Fukuda
Koichi Ueda
Kenhachiro Satsuma
Richard Berger
Robert Scottfield
Tokuma Nishioka
Yoshio Tsuchiya

Producer

Shogo Tomiyama

Camera Operator

Yoshinori Sekiguchi

Art Director

Tadashi Sakai

Recording by

Kazuo Miyauchi

Lighting by

Tsuyoshi Awakihara

Film Editor

Michiyo Ikeda

1st Assistant Director

Okihiro Yoneda

Production Manager

Toshio Tokumasu

Music by

Akira Ifukube

Music Producer

Masao Iwase

Music Mixer

Hidehiko Oono

Sound Track

Bandai Visual

Assistant Directors

Kiyotaka Matsumoto
Takashi Inoue
Takao Kawabata
Yoshiaki Kondo

Camera Assistants

Ryuji Wakiya
Yunichi Tamura
Motonobu Kiyoku
Shigeki Muramori

Lighting Assistants

Shohei Irigchi
Toshihiro Seino
Seiichi Shiraishi
Masatoshi Tabegai
Isao Yasui
Yoshimi Hara

Equipment Caretaker

Tadatoshi Kitagawa

Recording Assistants

Yoshiaki Watanabe
Takenori Misawa
Mitsugu Shiratori

Special Machine

Mitsuo Miyagawa
Kazuo Shikayama

Assistant Art Directors

Tsuneo Shimura
Hiroto Niigaki
Akene Sato

Set Decorator

Katsuji Maruyama
Yoshiki Kasahara

Set Dresser

Hidenori Tanaka

Property Master

Masataka Kawahara
Yuichiro Endo
Osamu Minamisawa

Electrician

Hideo Inagaki
Masaki Iino

Still Photographer

Masahiko Kudo

Assistant Editors

Miho Itoga
Mitsuko Saito

Negative Cutting by

Chie Aoki

Effects Technician

Shinichi Ito
Yoshio Nakamura
Yoichi Nishimura

Script Girl

Yukiko Eguchi

Costume Designer

Atsuko Degawa

Wardrobe Supervisor

Eiichi Inage

Make-up Artist

Makiko Hirauchi

Casting Coordinator

Tadao Tanaka

Production Assistants

Satoshi Fukushima
Norikazu Kataoka

Action Director

Kanzo Uni

Car Stunt

Super Drivers

Special Effects

Camera Operators

Kenichi Eguchi
Toshimitsu Ooneda

Art Designer

Tetsuzo Oosawa

Lighting Technician

Kaoru Saito

Technical Effect

Tadaaki Watanabe

Stunt Man

Koji Matsumoto

Modeling

Tomomi Kobayashi

1st Assistant Director

Kenji Suzuki

Production Manager

Taro Kojima

Assistant Directors

Hideki Chiba
Makoto Kamitani
Futoshi Kitamura

Special Photography

Keiichi Sakurai

Camera Assistants

Masashi Sasaki
Katsumi Arita
Suguru Hasegawa
Taro Watanabe

Lighting Assistants

Nobuo Uchiyama
Masahiro Hisamichi
Masao Yamamoto
Shinichi Saguma
Ritsuko Ikio

Lighting Equipment

Tsuneo Tanaami

Assistant Art Directors

Isao Takahashi
Noriko Saito
Keiko Tsurumaki

Assistant Stuntmen

Yutaka Suzuki
Masahiko Shiraishi
Toshio Miike

Assistant Technical Effects

Osamu Kume
Yasushi Iwata
Katsumi Chujo

Modeling Assistants

Naoto Murase
Tadashi Ogawa
Toshiyuki Munekata

Back Ground

Koji Kojima

Set Decorator

Yaso Nomura

Set Dresser

Heizo Kamoshida

Still Photographer

Takashi Nakao

Editor

Sae Higashijima

Negative Cutting by

Kazuyo Ooasa

Script Girl

Yumi Kurokawa

Production Assistant

Makoto Shibata

Design of King Ghidorah

Shinji Nishikawa

Mechanical Designer

Kunio Aoi

Story Board

Atsuhiko Sugita

Designed Advisor

Kazuo Sumitani

Special Visual Effects

Optical Supervisor

Toshihiro Ogawa
Hiroshi Onodera
Hajime Matsumoto

Effects Animation

Mitsuaki Hashimoto
Yoshiharu Watanabe
Kazuhis Yoshizawa
Akihiro Nishiyama

Optical Effect

Yoshiyuki Kishimoto
Hajime Sato
Takanori Sato

Motion Control

Yoshihito Kinoshita

Photo Effect

Tadao Fujishita
Osamu Izumidani

Mat Painting Camera

Kazunobu Mihei

Mat Painting

Yoshio Ishii

Computer Graphics

Hiroyuki Uzawa
Kenichi Abe
Tetsuo Ooya
Teruyuki Imai
Ryuichi Awakura
Seshiho Funasawa

Video Effect

Kenji Hagiwara

Timing

Maruo Iwata

Title

Hiroshi Koyano

Assistant Producers

Takashi Yamabe
Nobuhiro Tani

Tokyo Laboratory

Marine - Post
Japan Effect Center
Onkiyo House
Produced in Association with First Wood Entertainment

Technical Associate

Mikio Mori

In Association With

Japan Defense Agency
Public Information Division
Secretariat of Director General of Defense Agency
Ground Self-Defense Force
Ground Staff Office
Eastern Army Aviation Group
Fuji School
Fuji Education and Training Brigade
Maritime Self-Defense Force
Maritime Staff Office
Japan Defense Ship (Destroyer)
Auxiliary Ship
Helicopter Squadron 123
Air Staff Office

Hakata Check-Mate Members

Furnish Data
TOHO MUSIC PUBLISHING CO., LTD.
TOHO COSTUME CO., LTD.
TOHO STUDIO LTD.
TOHO SOUND CREATIVE STUDIO
TOHO EIZO BIJUTSU CO., LTD.

©1991

TOHO CO., LTD.

All Rights Reserved

Comments

Showing 0 comments. When commenting, please remain respectful of other users, stay on topic, and avoid role-playing and excessive punctuation. Comments which violate these guidelines may be removed by administrators.

Loading comments...
Era Icon - Toho.png
Era Icon - Heisei.png
Movie