Godzilla vs. Destoroyah Credits

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Godzilla vs. Destoroyah
Image gallery for Godzilla vs. Destoroyah
CREDITS.png
Godzilla vs. Destoroyah soundtrack


Godzilla films
Godzilla vs. SpaceGodzilla
Godzilla vs. Destoroyah
GODZILLA (1998)

This is a transcript of the end credits of Godzilla vs. Destoroyah, as they appear on the Sony Blu-ray release of the film.

Takuro Tatsumi
Yoko Ishino
Yasubumi Hayashi
Megumi Odaka
Sayaka Ohsawa
Takehiro Murata
Satoru Sato
Sei Hiraizumi
Jun Fujimaki
Takehiko Ono
Koichi Ueda
Sameichi Nihei
Kanzo Ogihara
Daikichi Sugahara
Seiroku Kakazawa
Kensuke Aoshima
Hiroji Kawazaki
Motohiro Torki
Katsu Sakurai
Ronaald Hoerr
John Callock
Fan Lo Chi
Kazuko Okada
Chang Hsao Shing
Yoshio Sakai
Daisuke Kotera
Chieko Inoue
Eijiro Akimoto
Junko Tokuyama
Tetsuro Ogasawara
Shelley Sweeney
Hisa Kunihiko
Tokuji Nakura
Toyohiro Yuki
Naomi Uemura
Tamio Sato
Tsuyoshi Yasuku
Masao Shimano
Kenji Ezure
Isao Fukuda
Akio Endo
Shinichi Shimizu
Akira Fujita
Osamu Hirose
Takeshi Azuma
Masazumi Nihanda
Masahiro Takashima
Momoko Kochi
Akira Nakao
Shigeru Kohyama
Saburo Shinoda

Executive Producers

Tomoyuki Tanaka
Shogo Tomiyama

Screenplay by

Kazuki Omori

Music by

Akira Ifukube

Director of Photography

Yoshinori Sekiguchi

Art Director

Yoshio Suzuki

Recording by

Kazuo Miyauchi

Lighting Technician

Hideki Mochizuki

Film Editor

Chizuko Nagata

1st Assistant Director

Kunio Miyoshi

Production Manager

Mitsuharu Maeda

Associate Producer

Ritsuko Suzuki

Assistant Directors

Okihiro Yoneda
Atsushi Kaneshige
Hiroshi Okamoto
Makoto Kumazawa

Asst. Photography

Hideyuki Yamaguchi
Motonobu Kiyoku
Takeshi Oki

Recording Assistants

Akiyoshi Watanabe
Eisho Taiira
Takaji Hisano

Lighting Assistants

Koji Choya
Nobuyuki Seo
Minoru Kawai
Mashaki Yokomichi
Kazumi Kawagoshi
Keishi Kato

Lighting Equipment

Soichiro Yamazaki

Special Mechanist

Osamu Miwano
Mitsuo Miyakawa
Michiharu Takasu

Stuntmen

Satoshi Nariumi
Sei Funabashi

Destoroyah Operation

Masayuki Kuramashi
Rikiya Mune
Hidenori Yamaoka
Shigehiro Ueda

Asst. Art Directors

Tsuyoshi Shimizu
Kazuhiko Fujiwara
Akane Sato

Set Decorator

Shigeru Kawaguchi

Set Dresser

Shigemitsu Nishida

Property Master

Keiichi Tako
Yuichiro Endo
Yasuhiro Yamauchi

Electrician

Hideo Inagaki
Masataka Kawahara

Wardrobe Coordinator

Junko Degawa

Wardrobe Supervisor

Ikuko Saito

Hair/Make-up

Kumiko Umezawa

Stunt Director

Kanzo Uni

Stills Photography

Yoshinori Ishikawa

Script Girl

Kumiko Ishiyama

Assistant Editors

Yasuo Sato
Hideki Toshimitju

Negative Cutting

Takasuke Ohtsubo

Music Producers

Masao Uwase
Takao Morioka

Music Mixer

Akihiko Ohno

Sound Effects

Hideyo Sasaki
Hiromi Ogawa
Akihiko Okase
Naoko Asanashi

Sound Engineer

Masashi Tara

Casting Coordinator

Shiro Kido

Production Assistants

Takaya Fukutsuka
Seiji Takenobu

Special Effects

Cinematography

Keiichi Eguchi
Toshimitsu Ohneda

Art Director

Tetsuzo Ohsawa

Lighting Technician

Kazo Mihashi

Special Effect

Tadaaki Watanabe

1st Assistant Director

Kenji Suzuki

Production Manager

Keisuke Shinoda
Taro Kojima

Assistant Directors

Komei Kondo
Yosuke Nakano
Akira Kamido

Asst. Cinematography

Fujio Ohkawa
Toshiaki Izumi
Eiji Kanemoto
Mitsuo Matoba
Tomo Ezaki
Toyoshi Kawakita

Lighting Assistants

Tamotsu Ito
Takahiro Sekino
Takeshi Sato
Kenya Kato
Takeshi Shikage
Hirokazu Kuyama

Lighting Equipment

Hiroyuki Nimi

Asst. Art Director

Kun Takahashi
Yoshiyuki Kasuga
Kazushi Hayashiya
Tomiko Arakawa
Kaoru Iwamitsu

Asst. Stuntmen

Akihiro Tsujikawa
Atsushi Tsuji
Yoshitaka Hidehira
Masahiro Shiraishi

Special Mechanist

Masato Yoshiga

Asst. Mechanist

Yasuji Iwata
Sachio Udogawa
Katsumi Chiujio
Kazuya Watahiki

Godzilla Junior

Tomomi Kobayashi

Modeling

Haltemu Kobayashi
Hideki Noki
Yoji Nagatake
Tomoko Nishi
Yuji Sakai

Destoroyah Modeling

Shinichi Wakasema
Nariaki Ito
Yo Yamada
Masakatsu Yagi
Takishi Yokoyama

Mechanic Modeling

Masaharu Ogawa
Yasushi Kanemaki
Hiroyo Shimizu

Background Setting

Koji Kojima

Scenic Artist

Yasuo Nomura

Editors

Sae Toshima
Nobuyuki Ito

Negative Cutting

Kazuyo Ohasa

Script

Yumi Kaneshige

Stills Photography

Takashi Nakao

Production Assistant

Daishi Hirahara

Designers

Shinji Nishikawa
Satoshi Yimai
Hidero Okamoto
Hideki Oka

Godzilla

Kenhachiro Satsuma

Godzilla Junior

Ryu Hariken

Destoroyah II

Ryo Hariya

Destoroyah

Eiichi Yanagida

Special Visual Effects

Unit Producers

Toshihiro Ogawa
Hiroshi Onotera
Tetsuo Ohya
Akio Suzuki

Production Supervisors

Yoshihito Kinoshita
Osamu Izumitant

Digital Effects

Tadao Fujishita
Takashi Kawabata
Nobutaka Michiki
Tomotaro Ishikawa
Tetsud Maeda
Tomoko Hiratori

CG Supervisors

Kunio Naikai
Akira Ichino
Noriaki Hokujiyo

CG Designers

Rei Nomura
Mashyuki Iida
Atsuhiko Tanaka
Shisei Araki

Computer Graphics

Manabu Tanba
Keita Nojima
Yasumitsu Kaneyama
Takaharu Suzuki
Shigefumi Takayama
Ichiro Inoue
Noriko Yanagizawa
Haruyasu Yamazaki

Optical Effect

Yoshiyuici Kishimoto
Masaharu Matsuura
Nobuo Nakamura
Keiji Yigarashi
Yoshio Yoshimura
Atsushi Sasaki

Animation Effect

Kazuhisa Yoshzawa
Hidefumi Yamamoto
Sadao Yiitsuka
Akihiro Nishiyama
Takumasa Yamaguchi
Mitsuru Oki
Shigeru Ueda
Kentaro Kawashiri

Photo Graphic

Tsuyoshi Uchida
Keichi Kaneyi
Nobuaki Sugiki
Tomoaki Miwa
Uji Matsuoka

Mat Artist

Toshiyuki Kimura
Sayuri Sekida

Timing

Maruo Iwata
Defense Agency
Public Information Division
Ground Self-Defense Force
Ground Staff Office
Eastern Army Headquarters
Fuji School
Fuji Education and Training Brigade
General Service Unit Camp Takigahara
Maritime Self-Defense Force
Maritime Staff Office
Bureau of Port and Harbor
Tokyo Metropolitan Government
Tokyo Laboratory
Toho Studio
Toho Music
Toho Sound Studio
Toho Custume
Toho Eizo Bijutsu

Director of Special Effects

Koichi Kawakita

Directed by

Takao Okawara

Godzilla is a registered trademark of Toho Co., Ltd.

Destoroyah is a trademark of Toho Co., Ltd.

©1995

Toho Co., Ltd.

All Rights Reserved

Comments

Showing 0 comments. When commenting, please remain respectful of other users, stay on topic, and avoid role-playing and excessive punctuation. Comments which violate these guidelines may be removed by administrators.

Loading comments...
Era Icon - Toho.png
Era Icon - Heisei.png
Movie