Godzilla vs. SpaceGodzilla Credits

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Godzilla vs. SpaceGodzilla
Image gallery for Godzilla vs. SpaceGodzilla
CREDITS.png
Godzilla vs. SpaceGodzilla soundtrack


Godzilla films
Godzilla vs. Mechagodzilla II
Godzilla vs. SpaceGodzilla
Godzilla vs. Destoroyah

This is a transcript of the opening and end credits of Godzilla vs. SpaceGodzilla, as they appear on the Sony Blu-ray release of the film.

Opening Credits

Executive Producer

Tomoyuki Tanaka

Co-Executive Producer

Shogo Tomiyama

Screenplay by

Hiroshi Kashiwabara

Music by

Takayuki Hattori

Starring

Jun Hashizume
Megumi Odaka
Zenkichi Yoneyama
Towako Yoshikawa
Akira Nakao
Akira Emoto

Director of Special Effects

Koichi Kawakita

Directed by

Kensho Yamashita

End Credits

Jun Hashizume
Megumi Odaka
Zenkichi Yoneyama
Akira Nakao
Yosuke Saito
Koichi Ueda
Kenji Sahara
Hiroshi Miyazaki
Hoka Kinoshita
Ronald Hoerr
Edward Sardey
Eddie Quinlan
Tom Dolan
Hitoshi Kusanagi
Taro Horizak
Sensaburo Makimura
Kanji Watanabe
Akihisa Hattori
Yutaro Mitsuoka
Kenich Kimihra
Hideyuki Umeda
Yohei Ohsawa
Zengoro Mamiana
Hisakatsu Ezaki
Shinichi Shimizu
Charlie Kraslavsky
Robert Santana
Frank O'Cornor
Andy Smith
Miho Arakawa
Maxie Marczykiewicz
Kazuki Kozakai
Kunihiro Matsumura
Keiko Imamura
Sayaka Ohsawa
Towako Yoshikawa
Akira Emoto

Executive Producer

Tomoyuki Tanaka

Co-Executive Producer

Shogo Tomiyama

Screenplay by

Hiroshi Kashiwabara

Director of Photography

Masahiro Kishimoto

Art Director

Ken Sakai

Recording by

Kazuo Miyauchi

Lighting Technician

Hideki Mochizuki

Film Editor

Miho Yoneda

1st Assistant Director

Kunio Miyoshi

Music by

Takayuki Hattori

Theme Song

"Echoes of Love"
Lyrics by Norico
Composed by Isao Shigefuji

Godzilla theme Music

Akira Ifukube

Assistant Producer

Shinichiro Arimasa

Associate Producer

Ritsuko Suzuki

Poduction Manager

Toshiro Tokumasu

Assistant Director

Okihiro Yoneda
Masatoshi Kurakata
Atsushi Kaneshige
Mitsuru Shimada

Asst. Photography

Takaji Wakiya
Hideyuki Yamaguchi
Motonobu Kiyoku

Lighting Assistants

Koji Choya
Nobuyuki Seo
Takahiro Sekino
Minoru Kawai
Kazumi Kawakoshi
Tsuyoshi Shikage

Lighting Equipment

Soichiro Yamazaki

Recording Assistants

Osamu Kageyama
Akiyoshi Watanabe
Eisho Taira
Takaji Kuno

Special Mechanist

Osamu Miwano
Mitsuo Miyakawa

Stuntmen

Satoru Nariumi
Sei Funabashi
Yutaka Suzuki
Yu Harada

Asst. Art Directors

Tsuyoshi Shimizu
Hiroto Niigaki
Yuchi Hatakeyama
Yumiko Arakawa

Set Decorator

Shigeru Kawagechi

Set Dresser

Tadamitsu Nishida

Property Master

Akio Tashiro
Keichi Tako
Kyoko Irie
Yasuhiro Yamauchi

Electrician

Hideo Inogaki
Masataka Kawahara

Wardrobe

Ikuko Saito

Custume Coordinator

Atsuko Degawa

Hair/Make-up

Fumio Umezawa

Stunt Director

Kanzo Uni

Stills Photography

Katsuhiko Kudo

Script

Yachiyo Kato

Assistant Editor

Yasuo Sato
Kumiko Hayazaka

Negative Cutting

Takasuke Ohtsubo

Music Producer

Masao Iwase
Kyoko Kitahara

Music Mixer

Akihiko Ohno

Effect

Hideyo Sasaki
Hiromi Ogawa
Akihiko Okase
Tatsuhiko Sasaki

Sound Engineer

Masashi Tara

Casting Coordinator

Hiroki Goto

Production Assistant

Kiyomi Kanezawa
Seiji Takenobu

Special Effects

Cinematography

Kenichi Eguch
Fujio Ohkawa

Art Director

Tstsuzo Ohsawa

Lighting

Kaoru Saito

Stuntman

Kazuo Mihashi

Effect

Tadaaki Watanabe

Assistant Director

Kenji Suzuki

Production Manager

Taro Kojima

Assistant Directors

Koumi Kondo
Hideki Oka
Yosuke Nakano

Asst. Cinematography

Toshimitsu Ohneda
Toshiaki Izumi
Masayuki Sato
Eijikanemoto

Lighting Assistants

Tamotsu Ito
Shiohei Iguchi
Masaaki Yokomichi
Takeshi Sato
Ritsuko Ikio
Takayuki Kawabe

Lighting Equipment

Hiroyuki Futami

Asst. Art Directors

Isao Takahashi
Yoshiyuki Kasuga
Kazushi Hayashiya
Rie Koiwa
Hideki Nomoto

Sunt Assistants

Takamasa Matsuzawa
Akihiro Tsujikawa
Yoshitada Hidehira
Satoshi Tsuyuki
Masahiko Shiraishi

Effect Assistants

Yasuji Iwata
Yukio Uoagawa
Katsumi Chiujio

Godzilla Modeling

Tomomi Kobayashi
Hagemu Kobayashi
Tsuyoshi Taono

Space Godzilla Modeling

Shinichi Wakase
Nariaki Ito
Takushi Yokoyama
Fumihiko Yagi

Mogera Modeling

Takafumi Maguchi
Toshishi Ogiyi
Masayuki Kurahashi

Mechanic Modeling

Hiroharu Takagi
Masaharu Ogawa

Background Setting

Koji Kojima

Scenic Artist

Yasuo Nomura

Set Dresser

Tadashi Ogasawara

Editor

Bae Higashigima

Negative Cutting

Kazuyo Ohasa

Script

Hiroko Kagiyama

Stills Photography

Takashi Nakao

Production Assistant

Sei Shibata

Designers

Shinji Hishikawa]
Ryu Hariken
Minoru Yoshida

Godzilla

Kenhachiro Satsuma

Space Godzilla

Ryu Hariya

Mogera

Wataru Fukuda

Little Godzilla

Little Franky

Special Visual Effects

Unit Producer

Toshihiro Ogawa

Production Supervisor

Hiroshi Onotera
Tetsuo Ohya
Osamu Izumiya

Digital Effect

Yoshihito Kinoshita
Tadao Fujishita
Takashi Kawabata
Takashi Tanaka

Optical Effect

Yoshiyuki Kishimot
Nobuo Nakamura
Masaharu Matsuura
Keji Igarashi
Atsushi Sasaki
Yoshiaki Yoneki
Tsuyoshi Uchida
Tomoaki Miwa

Animation Effect

Kazuhisa Yoshizawa
Mitsuro Oki
Sadao Iizuka
Takunori Yamaguchi
Mihoko Iwata
Naoo Yoshioka
Yoshinobu Yanagihara
Yukiyo Ogawa

Mat Paint

Toshiyuki Kimura

CG Director

Kunio Uchiui
Akira Ichino
Noriaki Hokujio

CG Effect

Fumio Araki
Tetsuo Maeda
Keta Nojiha
Manabu Tanba
Shigefumi Takayama
Touru Adachi

HDVS Supervisor

Akio Suzuki
Chkahiro Harada

HDVS CG

Masayuki Iida
Tomotaro Ishikawa

HDVS Technic

Takaya Takizawa
Yoshinori Susa
Katsuhiko Tsuchiya
Takayuki Matsuyama
Haruyasu Yamazaki
Kenji Ishimoto

Timing

Yoshitaka Mori
Taro Kuayama

Special Thanks to:

Seiyu
Konica
Ohshima Transport
Best Denki
Apple Computer
Eiga Kobo
Ace Helicopter
Ohhira Special Effect
Ogawa Modeling
System G
Sony PCL
Shimada Production
Toyo Model
System Soft
Marin Post
Nihon Effect Center
Monsters
Mizawa Production
Super Drivers
Sega Enterprises
Nishi Nihon Tetsudo
Cop Jigiyo Rengo

Location Assistants

Futoshi Hamada
Masaki Tahara

Tokyo Laboratory

Toho Studio

Toho Music Publishing Co., Ltd.

Toho Custeme

Toho Sound Creative Studio

Toho Eizo Bijuts

Director of Special Effects

Koichi Kawakita

Directed by

Kensho Yamashita

Godzilla is a registered trademark of Toho Co., Ltd.

Space Godzilla is a trademark of Toho Co., Ltd.

©1994 Toho Co., Ltd. All Rights Reserved

Comments

Showing 0 comments. When commenting, please remain respectful of other users, stay on topic, and avoid role-playing and excessive punctuation. Comments which violate these guidelines may be removed by administrators.

Loading comments...
Era Icon - Toho.png
Era Icon - Heisei.png
Movie