Orochi, the Eight-Headed Dragon (1994) credits

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Orochi, the Eight-Headed Dragon
Image gallery for Orochi, the Eight-Headed Dragon
CREDITS.png
Orochi, the Eight-Headed Dragon soundtrack


This is a transcript of the end credits for the international English version of Orochi, the Eight-Headed Dragon.

Starring by

Masahiko Takashima
Yasuko Sawaguchi
Sekiji Maro
Saburo Shinoda
Keaki Mori
Bengal
Masashi Ishihashi
Hiroshi Fujioka
Miho Akishino
Akira Ooka
Daisuke Toshikura
Koichi Ueda
Toshi Kurihara
Hiromi Ueda
Utako Sawafuji
Emi Shigemitsu
Rina Uryiu
Tetsuo Masuda
Minoru Watanabe
Tsuyoshi Shimizu
Koichi Nishimura
Mizuho Yoshida
Akira Uedo
Masakazu Idono
Yashuko Ootani
Chigusa Yasuzawi
Yumiko Uemura
Mie Matsuoka
Yuka Akki
Keiko Adachi
Ayako Tamura
Masako Oda
Rika Asafuki
Hitomi Hitaka
Naomi Kikuchi
Juinko Chiba
Yuko Soeda
Atsuo Takeda
Yuna Ayase
Hirko Morita
Keiko Adachi
Haruko Ozawa
Reiko Kawano
Tomoko Ayabe
Yuki Meguro
Hiroshi Abe
Nobuko Miyamoto

Executive Producer

Shogo Tomiyama

Screenplay by

Ataru Mimura

Director of Photography

Oshinori Sekiguchi

Art Director

Umio Ogawa

Sound Recording by

Oboru Ikeda

Lighting by

Ideki Mochizuki

Film editor

Obuo Ogawa

Assistant Director

Unio Miyoshi

Production Manager

Takahide Moritomo

Music by

Kiyoko Ogino

Theme Song

Rain
Produced by
Yoshiki
Written by
Yoshiki
Composed by
Yoshiki / Takuro
Arranged by
Yoshiki
Performed by
Glay

Original Sound Track

Platinum Records

Marketed by

Polydor

Assistant directors

Okihiro Yoneda
Atsushi Kaneshige
Masatoshi Kurakata
Mitsuru Shimada

Photography Assistants

Riuji Wakiya
Motonobu Kiyoku
Sueyuki Yamaguchi
Takeshi Oki

Lighting Assistants

Yukio Choya
Kaoru Saito
Nobuyuki Seo
Minoru Kawai
Takahiro Sekino
Masaaki Yokomichi
Tsuyoshi Shikage
Atsushi Ogasawara

Lighting Equipment

Soichiro Yamazaki

Recording Assistants

Osamu Kageyama
Yoshiaki Watanabe
Hironobu Tanaka
Takashi Misano

Special Machine

Mitsuo Miyakawa
Kazuo Shikayama

Special Stunt Men

Satoshi Narito
Makoto Funabashi
Yoshitaka Watanabe
Katsumi Kubota

Assistant Art Directors

Tsuyoshi Shimizu
Tatsuya Ishmori
Mitsuo Harada
Takeshi Horiuchi

Set Decorator

Tomizo Nakajima

Property Master

Keiichi Tafu
Yuichiro Endo
Yasuhiro Takeuchi
Kiyoko Irie

Electrician

Masataka Kawabara

Costume Designer

Atsuko Degawa

Wardrobe Supervisors

Katsuyuki Kimata
Kaoru Kubota

Hairdresser

Fumiko Umezawa
Etsuka Ono
Teruhide Satake
Kimie Hamazaki
Mayumi Nakazawa

Make-up Artist

Takashi Orita
Yo Fukatani
Miki Takahama

Palace Manners

Yoshiaki Tsukada

Dance Director

Etsuko Kawazaki

Horsemanship

Shigemitsu Tanaka

Action director

Haru Kaneda

Stunt

Jiro Okamoto
Toshikazu Kiyoya
Naoki Oofuji
Takashi Sakamoto
Yoshie Seki
Kaori Kikuchi

Still Photographer

Masahiko Kudo

Script Girl

Kumiko Ishida

Assistant Editors

Yasuo Sato
Kumiko Hayasaka

Negative Cutting by

Riusuke Otsbo

Music Producers

Masao Iwase
Kiyoko Kitahara

Music Mixer

Hidehiko Ono

Sound Effect

Hideyo Sasaki
Hiromi Ogawa
Akihiko Okase
Tatsuhiko Sasaki

Sound Engineer

Masaji Tatara

Associate Producer

Ritsuko Suzuki

Casting by

Tadao Tanako

Casting Co-ordinator

Hiroki Kudo

Production Assistants

Kiyomi Kanazawa
Shin Horiguchi
Takeharu Sakurai
Yuka Nakazawa

Special Effects

Photographed by

Kenichi Eguchi

Art Director

Tetsuzo Oosawa

Lighting by

Teruo Osawa

Modeling

Tomomi Kobayashi

Stunt Man

Yutaka Suzuki

Technical Effects

Tadaaki Watanabe

Assistant Director

Kenji Suzuki

Production Manager

Taro Kojima

Director Assistants

Komei Kondo
Yosuke Nakano

Photography Assistants

Toshimitsu Oneda
Takahide Mashio
Yukio Komiya
Kenichi Kojima
Keichi Sakurai

Lighting Assistants

Kazumi Kawakoshi
Yasu Ito
Masao Yamamoto
Takeru Sato
Shigeru Izumiya
Riuji Kawabe

Lighting Equipment

Hiroyuki Futami

Assistant Art Directors

Isao Takahashi
Yoshiyuki Kasuga
Keiko Tsurumaki
Kazushi Hayashiya
Kei Yoshimura
Rie Oyuwa
Hideki Nomura

Set Decorator

Yasuo Nomura

Set Dresser

Hakaru Kawasumi

Back Ground

Koji Kojima

Modeling Assistants

Tsutomu Kobayashi
Shiuchi Murakami
Tomoko Nishi
Yoji Nagatake

Stunt Assistants

Kazuo Mihashi
Masahiko Shirashi
Masato Yoshiga
Takamasa Matszawa
Akihiro Tsujikawa
Tomoyuki Takagi
Yoshitada Hidehira

Assistant Technical Effect

Osamu Kumi
Yasushi Iwata
Sachio Udagawa
Katsumi Chiujiyo
Daichi Tetsuya
Toshimitsu Takamizawa

Still Photographer

Takashi Nakao

Script Girl

Yumi Kurokawa

Editor

Sae Tojima

Negative Cutting by

Kazuyo Ooasa

Production Assistant

Makoto Shibata

Designers

Minoru Yoshida
Shinji Nishikawa
Atsuhiko Sugita
Hidero Okamoto
Yuji Sakei

Eight-Headed Dragon

Kenhachiro Satsma

The God of Space Fighter

Wataru Fukuda

The God of Sea

Yuji Saeki

The God of Kumaso

Hurricane Ryu Hariken

Special Visual Effects

Production Supervisors

Hiroshi Onodera
Tetsuo Ooya
Osamu Izumiya

Digital Effect

Yoshihito Kinoshta
Tadao Fujishita
Takashi Kawabata

Optical Effect

Yoshiyuki Kishimoto
Nobuo Nakamura
Masaharu Matsuura
Hirotake Yamaji
Atsushi Sasaki
Yoshiro Yasuda
Hajime Sato
Takashi Shinjo
Tsuyoshi Uchida

Animation Effect

Kazuhisa Yoshizawa
Mitsuaki Hashimoto
Sadao Iitsuka
Hidefumi Yamamoto
Mitsu Oki
Tomoko Shindo
Hiromasa Yamaguchi
Takashi Tanaka
Yukiyo Ogawa
Takao Kido
Koji Minewaki

Matte Painting

Toshiyuki Kimura
Yuriko Nakamura

Computer Graphics

Kunio Utsumi
Shisei Araki
Manabu Tanba
Tei Adachi

Hi-Vision Supervisors

Akio Suzuki
Katsuhiro Harada

Hi-Vision CG

Masayuki Iida
Tomotaro Ishikawa

Hi-Vision Technic

Takaya Takizawa
Zenya Takahashi
Yoshiki Susa
Katsuhiko Tsuchiya
Haruyasu Yamazaki
Kenji Ishimoto

Video Effect

Norio Akiyama
Mitsuhiro Kaneya
Kazuhiro Terai

Timing

Maruo Iwata
Yukata Murata

Unit Producer

Toshihiro Ogawa

Technical Support

Mikio Mori
Toho Studio Ltd.,
Toho Music Publishing Co., Ltd.
Toho Costume Co., Ltd.
Toho Sound Creative Studio
Tokyo Laboratory
Toho Eizo Bijutsu Co., Ltd.

Special Effects by

Koichi Kawakita

Directed by

Takao Okawara

Comments

Showing 0 comments. When commenting, please remain respectful of other users, stay on topic, and avoid role-playing and excessive punctuation. Comments which violate these guidelines may be removed by administrators.

Loading comments...
Era Icon - Toho.png
Era Icon - Heisei.png
Movie