Rebirth of Mothra 2 (1997) credits

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Rebirth of Mothra 2
Image gallery for Rebirth of Mothra 2
CREDITS.png
Rebirth of Mothra 2 soundtrack


Mothra credits
Rebirth of Mothra
Rebirth of Mothra 2
Rebirth of Mothra 3

This is a transcript of the opening and end credits of Rebirth of Mothra 2, as seen on the 2014 Sony Blu-ray release of the film.

Opening credits

Megumi Kobayashi
Sayaka Yamaguchi
Aki Hano

Music by

Toshiyuki Watanabe

Special Effects by

Koichi Kawakita

Executive Producer

Shogo Tomiyama

Produced by

Hiroaki Kitayama

Original Concept by

Tomoyuki Tanaka

Screenplay by

Masumi Suetani

Directed by

Kunio Miyoshi

End credits

Megumi Kobayashi
Sayaka Yamaguchi
Maho Nonami
Hikari Mitsushima
Masanao Shimada
Masako Ohtake
Atsushi Okuno
Hajime Okayama
Masahiro Noguchi
Kazushi Nemoto
Kentaro Sakai
Misako Konno
Masahiro Sato
Fumie Hosokawa
Aki Hano

Original Concept

Tomoyuki Tanaka

Executive Producer

Shogo Tomiyama

Screenplay by

Masumi Suetani

Producer

Hiroaki Kitayama

Director of Photography

Yoshinori Sekiguchi

Art Director

Takeshi Shimizu

Recording by

Noboru Ikeda

Lighting Technician

Teruo Ohsawa

Film Editor

Miho Yoneda

1st Assistant Director

Masaaki Tezuka

Production Manager

Koji Maeda

Associate Producer

Ritsuko Suzuki

Music by

Toshiyuki Watanabe

Theme Song

"Now and Forever"

Lyrics by

Kazuko Kobayashi

Composed and Arranged by

Minoru Komorita

Performed by

Folder

Interlude

"Song of Mothra"

Lyrics by

Tomoyuki Tanaka
Shinichi Sekizawa
Ishiro Honda

Composed by

Yuji Koseki

Arranged by

Toshiyuki Watanabe

Performed by

Megumi Kobayashi
Sayaka Yamaguchi

Orchestration

Kan Sawada

Music Producer

Kiyoko Kitahara

Music Mixer

Akihiko Ohno

Assistant Directors

Mitsura Shimada
Atsushi Kaneshige
Makoto Kumazawa
Nozomu Ayida

Asst. Photography

Motonobu Kiyoku
Hiroshi Saito
Takeshi Oki

Recording Assistants

Akiyoshi Watanabe
Eishio Taira
Takashi Kuno

Lighting Assistants

Takayuki Kawabe
Takeshi Sato
Shigeru Izumitani
Tsuyoshi Kage
Atsushi Ogasawara
Taku Mitamura

Lighting Equipment

Hiroyuki Futami

Special Mechanists

Isamu Miwano
Mitsuo Miyagawa

Stuntmen

Satoshi Narumi
Makoto Funabashi
Yutaka Suzuki

Fairy Modeling

Hiroshi Yamamoto
Hajime Horii
Kiyotaka Tanigawa

Garugaru Modeling

Kazunobu Yoshida
Tomoki Shimada
Nobuhiro Ito
Koji Yasumoto
Yoshinori Muraishi

Gorgo Designer

Yasuko Anbiru

Gorgo Modeling

Kiyoji Maeda

Asst. Art Directors

Yumiko Arakawa
Chieko Kashiyama
Riuji Noguchi

Set Decorator

Tadashi Ogasawara

Set Dresser

Satoshi Ohshima

Property Master

Keiichi Tago
Nobuhiro Akitaya
Yoichi Kitamura

Costume Designer

Tomoko Hontani

Dance Arrangement

Yoshiko Hashimoto

Wardrobe

Satoko Matsuyama

Hair / Make-up

Yukio Ueda
Izumi Matsushita

Stills Photography

Katsuhiko Kudo

Script

Koko Kajiyama

Assistant Editors

Masahumi Aoyama
Kae Koto
Michiko Saika

Negative Cutting

Riusuke Ohtsubo

Sound Effects

Kenji Shibasaki
Naoki Mitani

Casting Coordinator

Shiro Kido

Production Assistants

Takahiro Kawada
Tashifumi Shimizu
Kazunari Yamanaka

Second Unit

Camera
Sueyuki Yamaguch
Yasuhiko Shikata
Gaffer
Kaoru Saito
Kazumasa Kawamura
Hirokazu Kumagai

Special Effects

Cinematography

Kenichi Eguchi
Toshimitsu Ohneta

Art Director

Tstsuzo Ohsawa

Lighting Technician

Koji Chiyoya

Stunt Arranger

Moriaki Uematsu

Special Effects

Tadaaki Watanabe

Modeling

Tamoki Kobayashi
Shinichi Wakasa

1st Assistant Director

Kenji Suzuki

Production Manager

Taro Kojima

Assistant Directors

Satoshi Imai
Yosuke Nakano
Hiroshi Okamoto

Asst. Cinematography

Satoshi Murakawa
Yukio Komiya
Kazuto Suzuki
Tetsuyuki Domae
Takahiro Nakano
Yuji Okabe

Lighting Assistants

Tamotsu Ito
Keji Kato
Ritsuko Ikio
Isao Asai
Takaharu Yamauchi
Soshi Sato

Lighting Equipment

Kohei Mikami

Asst. Art Directors

Isao Takahashi
Toshio Miike
Yoshiyuki Kazuga
Ken Ohizumi
Tomoe Ichikawa
Masayoshi Mitsumasu

Asst. Stuntmen

Kazuo Mitsuhashi
Yu Haraguchi
Yoshitada Hidehira
Masaki Inoue
Yu Fujisawa
Yoshiteru Yamashita

Special Mechanist

Kazuo Shikayama

Effect Assistants

Osamu Kume
Yasuji Iwata
Yukio Udagawa
Katsumi Nakajiyo
Isamu Terakado

Mothra Modeling

Naoki Nieda
Yoji Nagatake
Tsutomu Watanabe
Maki Kobayashi

Dagarla Modeling

Nobuhiro Ekubo
Shigeaki Ito
Fumihiko Yagi
Kiyonori Takahashi
Masakazu Amaki
Kuniyasu Uemura

Background Setting

Koji Kojima

Scenic Artist

Yasuo Nomura

Set Dresser

Yasuhiko Umezu

Editors

Yasuo Saito
Hideki Toshimitsu

Negative Cutting

Kayo Ohtomo

Script

Chieko Makino

Stills Photography

Takashi Nakao

Production Assistants

Shingo Koori
Masato Tomioka

Designers

Minoru Yoshida
Shinji Nishikawa

Dagarla

Mizuho Yoshida

Special Visual Effects

Producers

Toshihiro Ogawa
Yutaka Onogi
Tetsuo Ohya

CG Producers

Noriaki Hojiyo
Mutsuhiro Harada
Tomokazu Enya

Digital Supervisors

Yoshihito Kinoshita
Katsuhiko Morisawa
Shigehara Maehara
Akira Ichino
Kazuhisa Yoshizawa
Nobuaki Sugiki

Digital Effects

Akihiro Obuchi
Tetsuo Maeda
Hideki Chiba
Kiyohei Osabe
Takashi Tanaka
Sayuri Hirai
Yukari Yoshida
016Michiko Masuizumi

Garugaru CG

Fumio Araki

Fairy CG

Manabu Niha

Computer Graphic

Katsuhiko Sakurai
Toru Adachi
Hideki Takeuchi
Koji Suzuki
Shigefumi Takayama
Masayuki Iida
Takeshi Taono
Kazuhiro Makimoto

Digital Matte Art

Minami Tsujino
Toshiyuki Kimura
Sayuri Sekita
Naoe Tojiyo

Optical Effects

Masaharu Matsura
Keiji Igarashi
Nobuo Nakamura
Yoshiyuki Kishimoto
Hirotake Yamaji
Yoshio Yoshimura
Atsushi Sasaki
Takanori Sato
Gen Sato
Hiroshi Koshiba
Yuji Matsuoka
Tomotaka Miwa

Animation Effects

Akihiro Nishiyama
Sadao Llzuka
Hidekazu Masuda
Fumiko Danbara
Naoyasu Yutaka
Yoshinobu Yanagihara
Naoki Yoshioka
Hiroshi Ochi

Coordinators

Nobuhiro Tani
Mitsuo Machiyama
Yoshimi Miyaoka

Timing

Toshio Iwata

Special Thanks To:

Apple Computer
Catena
Shimoda Prince Hotel
Up Art
RGB Corporation
Ultimatte Corporation
Izu Green Park
Ohhira Special Effects
Image and Measurement
Kikakushita Yu
Kuma Design Room
Systemsoft
System G
Shimada Production
CTC Create
Super Drivers
Cine Boy
Sony Pcl
Step
Du-Ich
Toshima En
Nihon Effects Center
Design Combinat
Nihon San Microsystems
Japan Air Line
Puffin Designs
Peakaboo
Bunboy
Monsters
Okinawa Ken
Ishigaki Shi
Taketomi Cho
Tokyo Laboratory
Toho Studio
Toho Music
Toho Sound Studio
Toho Costume
Toho Eizo Bijutsu

Director of Special Effects

Koichi Kawakita

Directed by

Kunio Miyoshi

Mothra is a trademark of Toho Co., Ltd.

©1997

Toho Co., Ltd.

All Rights Reserved

Comments

Showing 0 comments. When commenting, please remain respectful of other users, stay on topic, and avoid role-playing and excessive punctuation. Comments which violate these guidelines may be removed by administrators.

Loading comments...
Era Icon - Toho.png
Era Icon - Heisei.png
Movie
Era Icon - Mothra Leo.png
Era Icon - Dagahra.png
Era Icon - Fairy Mothra.png
Era Icon - Barem.png
Era Icon - Ghogo.png
Era Icon - Garu Garu.png